Testament aanvechten bij onenigheid

Hoewel je altijd de baas bent over je eigen nalatenschap, hoeft dit niet te zeggen dat jouw omgeving het roerend eens is met jouw beslissingen. Het is geen uitzondering dat een testament voor onenigheid in de familie zorgt. In de meeste gevallen voelen mensen zich financieel benadeeld. Volgens het Nederlands recht kan je een testament aanvechten. Dit is een serieus juridisch proces. Goede argumenten onderbouwd met feiten zijn een vereiste voor een uitspraak in jouw voordeel.
 

WELDOENERS IN BEELD

€3.750.000
81%
€10.458
36%

Bezwaar maken tegen een testament

In het testament laat je vastleggen wie je verantwoordelijk stelt voor de afwikkeling van de erfenis. Deze persoon noemen we de executeur testamentair. Dit kan een erfgenaam zijn, maar dat hoeft niet. De rechten en plichten van de executeur worden omschreven in het testament. Nu kan het voorkomen dat je het niet eens bent met het testament of het handelen van de executeur. Op grond van onderstaande redenen kan je de erfenis aanvechten:

  • betwisten mentale toestand erflater
  • vereiste getuigen niet aanwezig geweest
  • de erfenis is oneerlijk verdeeld
  • aanvullende verdeling vragen
  • onjuiste interpretatie van de tekst in het testament

Mediation of juridische stappen tegen het testament

Ben je het als erfgenaam niet eens met de uitvoering van de executeur? Het kan gebeuren dat je als erfgenamen niet op een lijn zit met de executeur. Dan heb je de optie om een mediator in te schakelen. Die helpt door het maken van afspraken over hoe de executeur zijn werk moet doen. Als dit geen oplossing biedt, dan kun je de rechter vragen om de executeur te ontslaan. Hiervoor heb je wel een advocaat nodig die dit voor je regelt.

Juridische stappen voor een testament aanvechten

Termijn voor het aanvechten van een erfenis

Voor het bezwaar tegen een erfenis staat een verjaringstermijn van 20 jaar. Het is aanbevolen om bij onenigheid snel met juridische stappen te nemen. Na verloop van tijd vertroebelen feiten en verdwijnen bewijsstukken. Daarnaast is een erfenis aanvechten een tijdrovend proces. Tijdens het proces gelden reactietermijnen van 4 tot 6 weken. Zittingen en het vonnis worden vaak binnen 3 a 4 maanden behandeld. Reken dus op een doorlooptijd van minimaal 6 maanden. Indien de tegenpartij in bezwaar gaat, loopt dit snel op tot 12 maanden.

Onterving aanvechten

Vroeger heerste er nog een taboe rondom onterven. Tegenwoordig komt het onterven van partner of kinderen vaker voor. Iemand onterven is een pijnlijke kwestie. De onterfde persoon voelt zich mogelijk gepasseerd. In dat geval kun je een onterving aanvechten. Kinderen hebben een speciale positie binnen het erfrecht. Zij houden namelijk altijd recht op hun kindsdeel, zelfs bij een onterving in een testament. In dat geval kun je als kind je legitieme portie opeisen via een juridisch traject. Bij zulke stappen is een advocaat aanbevolen.

BEKIJK MEER ARTIKELEN

9 Tips bij het opstellen van een waterdicht testament

Wie kiezen als erfgenaam zonder partner of kinderen?

6 slimme belasting-trucs die erfbelasting verlagen

Testament aanpassen of herroepen (intrekken)

Slim vermogen nalaten aan goede doelen

Wat is het verschil tussen een schenking en legaat?

(Familie)bedrijf schenken of nalaten aan kinderen

Mogelijkheden voor belastingvrij schenken in 2022

Gemiddelde kosten voor een levenstestament

Financiële voordelen van een schenking op papier

Recht op vruchtgebruik vastleggen in testament

Testament juridisch aanvechten bij onenigheid

Hoe geef je invulling aan jouw digitale nalatenschap?

Checklist voor een waterdichte boedelbeschrijving

Belastingvrij schenken voor aankoop woning

Erfenis verdelen binnen een samengesteld gezin

Belastingvrij schenken aan goede doelen