Alle notarissen in Noord-Holland

Ben jij op zoek naar een notaris in Noord-Holland? Het aantal notarissen in Noord-Holland is de laatste jaren flink gestegen. Vaak begint de zoektocht naar een geschikte notaris online. Om het jou makkelijk te maken bieden wij een compleet overzicht van alle notarissen in de regio. Zo behoud jij altijd het overzicht en kun jij notarissen vergelijken op basis van deskundigheid, dienstverlening en natuurlijk tarief.

Vergelijk tarieven

In huwelijkse voorwaarden maakt u afspraken over uw bezittingen en schulden. Dit doet u bij een notaris. U spreekt af wat van wie is tijdens het huwelijk en als u ooit uit elkaar gaat. Vergelijk notaristarieven in jouw regio:


Gemiddeld
tarief over
21 notarissen

€718,-

Als u samenwoont heeft u vaak veel spullen die van u samen zijn, zoals meubels, een auto of de woning. Ook maakt u samen kosten voor het huishouden. Het is daarom verstandig om in een samenlevingscontract financiële zaken vast te leggen. Vergelijk notaristarieven in jouw regio:


Gemiddeld
tarief over
21 notarissen

€379,-

De akte van verdeling bestaat uit afspraken betreffende de gezamenlijke woning van beide partners en eventuele andere gezamenlijke bezittingen. De afspraken kunnen betrekking hebben op wie de toekomstige eigenaar van de woning wordt, wie de schuld van de hypotheek op zich neemt, wie de financiële zorg voor de akte van verdeling draagt en afspraken omtrent de waarde van de woning. Vergelijk notaristarieven in jouw regio:


Gemiddeld
tarief over
21 notarissen

€669,-

Een volmacht is een notariële akte waarin u, de volmachtgever, een ander of anderen de bevoegdheid geeft om namens u rechtshandelingen te verrichten. De gevolmachtigde(n) mag/mogen u vertegenwoordigen inzake financiële en formele zaken. Denk hierbij aan beheren van de bankzaken en verkopen van de koopwoning. Vergelijk notaristarieven in jouw regio:


Gemiddeld
tarief over
21 notarissen

€235,-

Met het begrip levenstestament wordt een strikt persoonlijk, herroepbaar document aangeduid waarin iemand vastlegt wat de wensen zijn voor de situatie dat degene bij leven niet meer in staat is bepaalde of alle handelingen te verrichten of bepaalde of alle beslissingen te nemen, zowel privé als zakelijk. Vergelijk notaristarieven in jouw regio:


Gemiddeld
tarief over
21 notarissen

€312,-

Een testament is een hoogstpersoonlijk, niet openbaar document waarin iemand schriftelijk vastlegt, of door een notaris laat vastleggen, wat er na zijn/haar dood met zijn/haar nalatenschap moet gebeuren in afwijking van de algemene wettelijke bepalingen. Vergelijk notaristarieven in jouw regio:


Gemiddeld
tarief over
21 notarissen

€286,-

Vergelijk Notariskantoren in Noord-Holland

Een bezoek aan de notaris gaat vaak gepaard met belangrijke momenten in je leven. Denk bijvoorbeeld aan samenwonen, trouwen, scheiden of de aankoop van een woning. Een notaris ondersteund je met een samenlevingscontract, trouwakte of koopakte. Een goede notaris biedt zekerheid van zaken. Ben jij op zoek naar een notaris in Noord-Holland? Kies een van de steden uit het overzicht en bekijk alle notarissen in jouw regio. Is Noord-Holland niet de juiste locatie voor jou? Kies hieronder voor een andere provincie: