TESTAMENT

Aan het eind van een mensenleven heb je vermogen en bezittingen opgebouwd. Na jouw overlijden wordt jouw bezit volgens het erfrecht eerlijk verdeeld aan de erfgenamen. Maar wat als je wilt afwijken van het reguliere erfrecht? In een testament kun je tot in detail bepalen hoe jouw nalatenschap wordt verdeeld. Het opstellen van een testament komt met de nodige juridische vraagstukken en termen. De onderstaande artikelen geven uitleg bij de belangrijkste onderwerpen.

Recht op vruchtgebruik opnemen in testament

Vruchtgebruik is een recht wat vaak wordt ingezet om bijvoorbeeld de langstlevende partner goed achter te laten. Zo kan de weduwe of weduwnaar bijvoorbeeld gebruik blijven maken van een woning. Bepalingen rondom vruchtgebruik worden opgenomen in een vruchtgebruiktestament. Voor dit type testament is een bezoek …
Verder Lezen..
Wat zijn de gemiddelde kosten voor een levenstestament opstellen?

Gemiddelde kosten van een levenstestament

Een levenstestament biedt veel zekerheid bij een aftakelende gezondheid. Ook voor 100% gezonde mensen kan een levenstestament een verstandige voorzorgsmaatregel zijn. Uiteraard zijn er kosten verbonden aan het opstellen van een levenstestament. Maar welke kosten kun je precies verwachten bij een levenstestament? Hoe worden de …
Verder Lezen..
Wat zijn de kosten voor een testament herroepen of wijzigen

Testament aanpassen of herroepen

Over het algemeen is een testament opstellen een eenmalige zaak. Toch is een testament niet altijd definitief tot de dood. Een mensenleven is lang en er kan flink wat veranderen door de jaren heen. Daarom wordt geadviseerd om iedere 3 jaar een kritische blik op je testament …
Verder Lezen..
AWBZ clausule opnemen in testament

Wat is een AWBZ clausule in het testament?

Een AWBZ clausule heeft betrekking op de eigen bijdrage voor langdurige zorg. Denk bijvoorbeeld aan mensen in een verpleeghuis, gehandicapten of terminaal zieken. In Nederland wordt de eigen bijdrage voor deze zorgkosten berekend naar draagkracht. Welvarende mensen betalen dus meer eigen bijdrage dan mensen met …
Verder Lezen..
Gemiddelde kosten testament en levenstestament opmaken

Gemiddelde kosten bij een testament opstellen

Aan een testament opstellen zijn uiteraard kosten verbonden. Maar welke kosten kun je precies verwachten bij een notarieel testament? Hoe worden de notariskosten precies opgebouwd en aan welke bedragen moet je dan denken? Dit is grotendeels afhankelijk van het type testament dat je laat opstellen …
Verder Lezen..
Wat zijn de rechten en plichten van een testamentair executeur

Rechten en plichten van de executeur testamentair

De executeur testamentair is een belangrijke rol bij het afhandelen van een nalatenschap. In de volksmond wordt deze rol simpelweg ‘de executeur’ genoemd. De executeur wordt in het testament van de overledene aangewezen als verantwoordelijke voor het uitvoeren van de nalatenschap. Met andere woorden: De …
Verder Lezen..