TESTAMENT

Aan het eind van een mensenleven heb je vermogen en bezittingen opgebouwd. Na jouw overlijden wordt jouw bezit volgens het erfrecht eerlijk verdeeld aan de erfgenamen. Maar wat als je wilt afwijken van het reguliere erfrecht? In een testament kun je tot in detail bepalen hoe jouw nalatenschap wordt verdeeld. Het opstellen van een testament komt met de nodige juridische vraagstukken en termen. De onderstaande artikelen geven uitleg bij de belangrijkste onderwerpen.

Kan ik mijn testament wijzigen vlak voor overlijden?

Testament wijzigen vlak voor overlijden

Een testament is een document waarin je vastlegt wat er met je nalatenschap moet gebeuren na je overlijden. Het is belangrijk om regelmatig na te gaan of het testament nog actueel is en aanpassingen te maken indien nodig. Het wijzigen van een testament kan in …
Testament aanpassen of herroepen na echtscheiding.

Testament aanpassen na scheiding

Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van mensen. Het heeft niet alleen emotionele gevolgen, maar ook juridische consequenties. Een aspect dat vaak over het hoofd wordt gezien, is de noodzaak om het testament aan te passen na een echtscheiding. Het is echter …

Recht op vruchtgebruik opnemen in testament

Vruchtgebruik is een recht wat vaak wordt ingezet om bijvoorbeeld de langstlevende partner goed achter te laten. Zo kan de weduwe of weduwnaar bijvoorbeeld gebruik blijven maken van een woning. Bepalingen rondom vruchtgebruik worden opgenomen in een vruchtgebruiktestament. Voor dit type testament is een bezoek …
Wat zijn de gemiddelde kosten voor een levenstestament opstellen?

Gemiddelde kosten van een levenstestament

Een levenstestament biedt veel zekerheid bij een aftakelende gezondheid. Ook voor 100% gezonde mensen kan een levenstestament een verstandige voorzorgsmaatregel zijn. Uiteraard zijn er kosten verbonden aan het opstellen van een levenstestament. Maar welke kosten kun je precies verwachten bij een levenstestament? Hoe worden de …
Wat zijn de kosten voor een testament herroepen of wijzigen

Testament aanpassen of herroepen

Over het algemeen is een testament opstellen een eenmalige zaak. Toch is een testament niet altijd definitief tot de dood. Een mensenleven is lang en er kan flink wat veranderen door de jaren heen. Daarom wordt geadviseerd om iedere 3 jaar een kritische blik op je testament …
AWBZ clausule opnemen in testament

Wat is een AWBZ clausule in het testament?

Een AWBZ clausule heeft betrekking op de eigen bijdrage voor langdurige zorg. Denk bijvoorbeeld aan mensen in een verpleeghuis, gehandicapten of terminaal zieken. In Nederland wordt de eigen bijdrage voor deze zorgkosten berekend naar draagkracht. Welvarende mensen betalen dus meer eigen bijdrage dan mensen met …
Aan het laden...

BEKIJK MEER ARTIKELEN

9 Tips bij het opstellen van een waterdicht testament

Wie kiezen als erfgenaam zonder partner of kinderen?

6 slimme belasting-trucs die erfbelasting verlagen

Testament aanpassen of herroepen (intrekken)

Slim vermogen nalaten aan goede doelen

Wat is het verschil tussen een schenking en legaat?

(Familie)bedrijf schenken of nalaten aan kinderen

Mogelijkheden voor belastingvrij schenken in 2022

Gemiddelde kosten voor een levenstestament

Financiële voordelen van een schenking op papier

Recht op vruchtgebruik vastleggen in testament

Testament juridisch aanvechten bij onenigheid

Hoe geef je invulling aan jouw digitale nalatenschap?

Checklist voor een waterdichte boedelbeschrijving

Belastingvrij schenken voor aankoop woning

Erfenis verdelen binnen een samengesteld gezin

Belastingvrij schenken aan goede doelen