Testament

Aan het eind van een mensenleven heb je vermogen en bezittingen opgebouwd. Na jouw overlijden wordt jouw bezit volgens het erfrecht eerlijk verdeeld aan de erfgenamen. Maar wat als je wilt afwijken van het reguliere erfrecht? In een testament kun je tot in detail bepalen hoe jouw nalatenschap wordt verdeeld. Het opstellen van een testament komt met de nodige juridische vraagstukken en termen. De onderstaande artikelen geven uitleg bij de belangrijkste onderwerpen

Gemiddelde kosten testament en levenstestament opmaken

Gemiddelde kosten bij een testament opstellen

Aan een testament opstellen zijn uiteraard kosten verbonden. Maar welke kosten kun je precies verwachten bij een notarieel testament? Hoe worden de notariskosten precies opgebouwd en aan welke bedragen moet je dan denken? Dit is grotendeels afhankelijk van het type testament dat je laat opstellen …
Verder Lezen..
Wat zijn de rechten en plichten van een testamentair executeur

Rechten en plichten van de executeur testamentair

De executeur testamentair is een belangrijke rol bij het afhandelen van een nalatenschap. In de volksmond wordt deze rol simpelweg ‘de executeur’ genoemd. De executeur wordt in het testament van de overledene aangewezen als verantwoordelijke voor het uitvoeren van het nalatenschap. Met andere woorden: De …
Verder Lezen..
9 Tips bij een testament opstellen

Waterdicht testament opstellen in 9 eenvoudige stappen

Er gaat ooit een tijd komen dat je er niet meer bent. Als die tijd komt, dan moet er iets gebeuren met jouw nalatenschap. Wat er dan gebeurd kun jij zelf bepalen. Welke speciale mensen wil je als erfgenaam benoemen? Zijn er mensen die je …
Verder Lezen..
Zelfgeschreven cocicil als testament zonder notaris

Wat kan je vastleggen in een codicil (testament zonder notaris)?

Een codicil en een testament zijn beide een uiterste wilsbeschikking. Met deze documenten geef je invulling aan jouw nalatenschap. In die zin lijken een codicil en een testament redelijk op elkaar. Toch is er een duidelijk verschil tussen een codicil en een notarieel testament. Allereerst …
Verder Lezen..
Fonds op naam oprichten bij de notaris

Fonds op naam oprichten voor een goed doel

Een fonds op naam is een relatief jong begrip binnen het erfrecht. Een fonds op naam is ideaal voor mensen die vermogen nalaten aan een goed doel en daarbij zekerheid willen dat het geld naar hun idee besteed wordt. Bij een reguliere schenking of legaat …
Verder Lezen..

STEUN STICHTING DIERENLOT 

Stichting DierenLot trekt zich het lot van dieren met een buitengewoon beroerd bestaan. Wij maken ons hard tegen mishandeling, verwaarlozing en andere vormen van onnodig lijden. We vinden het daarbij belangrijk om met name lokale en regionale, kleine en middelgrote, organisaties te steunen. Want die hebben het verreweg het moeilijkst met het financieren van hun hulp. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opvangcentra, dierenasiels of organisaties in het land die zich met het redden van dieren bezig houden, zoals de dierenambulances.

Lees meer..