ERFRECHT

Na het overlijden worden bezittingen en vermogen volgens het Nederlands erfrecht verdeeld onder de Erfgenamen. Het erfrecht heeft als doel de nalatenschap zo eerlijk mogelijk te verdelen. Het erfrecht is geen dagelijkse kost. Zodra jij in aanraking komt met een erfenis loop je tegen allerlei juridische termen aan. Denk aan testament, beneficiair aanvaarden, legaten, legitieme portie. Dit kan de nodige vraagtekens oproepen. De onderstaande artikelen geven uitleg bij de belangrijkste onderwerpen.

Een erfenis volgens de wettelijke verdeling ongedaan maken

Erfenis volgens wettelijke verdeling ongedaan maken

Als iemand overlijdt, wordt er in de meeste gevallen een erfenis nagelaten. In Nederland geldt een wettelijke regeling voor de verdeling van de erfenis, genaamd de wettelijke verdeling. Dit houdt in dat de erfenis automatisch naar de echtgenoot of geregistreerd partner gaat en de kinderen …

Wie controleert de executeur testamentair?

Wanneer iemand overlijdt, is er vaak een executeur testamentair aangewezen om de erfenis af te wikkelen. Dit is iemand die verantwoordelijk is voor het regelen van de financiën en het verdelen van de bezittingen onder de erfgenamen. Maar wie houdt toezicht op de executeur testamentair …
Kindsdeel van de erfenis vroegtijdig opeisen bij een verhuizing naar een verpleeghuis

Kindsdeel opeisen bij opname verzorgingshuis

Wanneer een ouder naar een verzorgingshuis gaat, kan dit grote gevolgen hebben voor de erfenis en de verdeling daarvan. Het is dan ook belangrijk om te weten hoe het kindsdeel vroegtijdig opgeëist kan worden in een dergelijke situatie. In deze tekst zullen we uitleggen wat …

Checklist voor een waterdichte boedelbeschrijving

Het maken van een boedelbeschrijving is een belangrijke stap in het proces van het afwikkelen van een erfenis. Een boedelbeschrijving is een gedetailleerde beschrijving van alle bezittingen en schulden van de overledene, en het is van cruciaal belang om een eerlijke en rechtvaardige verdeling van …

3 manieren om de waarde van een woning in de erfenis te bepalen

Wanneer iemand overlijdt en een woning achterlaat, kan de waardebepaling van deze woning in de nalatenschap een belangrijk onderdeel zijn van het afhandelen van de erfenis. De waarde van een woning kan namelijk van invloed zijn op de hoogte van de erfenis en de verdeling …
Hoe erfenis verdelen zonder conflicten in de familie?

Stappenplan: Erfenis verdelen zonder ruzie

Het overlijden van een dierbare is een pijnlijke en impactvolle gebeurtenis. Bij het verdelen van de erfenis gaat het vaak om goederen waar niet alleen een waarde in geld aan verbonden is, maar ook een emotionele waarde. De verdeling is een ingewikkelde en emotionele gebeurtenis …

BEKIJK MEER ARTIKELEN

9 Tips bij het opstellen van een waterdicht testament

Wie kiezen als erfgenaam zonder partner of kinderen?

6 slimme belasting-trucs die erfbelasting verlagen

Testament aanpassen of herroepen (intrekken)

Slim vermogen nalaten aan goede doelen

Wat is het verschil tussen een schenking en legaat?

(Familie)bedrijf schenken of nalaten aan kinderen

Mogelijkheden voor belastingvrij schenken in 2022

Gemiddelde kosten voor een levenstestament

Financiële voordelen van een schenking op papier

Recht op vruchtgebruik vastleggen in testament

Testament juridisch aanvechten bij onenigheid

Hoe geef je invulling aan jouw digitale nalatenschap?

Checklist voor een waterdichte boedelbeschrijving

Belastingvrij schenken voor aankoop woning

Erfenis verdelen binnen een samengesteld gezin

Belastingvrij schenken aan goede doelen