Blog

Het leven is niet eeuwig, maar met jouw nalatenschap blijft springlevend na de dood. Des te belangrijker dat je bewust bezig bent met je nalatenschap. Worden jouw vermogen en bezittingen verdeeld volgens het Nederlands erfrecht of heb je zelf een verdeling in je hoofd. Met een testament heb je dit allemaal zelf in de hand. Bij het opmaken van een testament gaat samen met het nodige juridisch jargon. Op deze website geef ik toelichting op de belangrijkste vraagstukken.

Eigen bijdrage voor verpleeghuis minimaliseren door spaargeld te verminderen

5 Manieren om de eigen bijdrage voor het verpleeghuis te verlagen

De laatste jaren van een mensenleven kan de lichamelijke en mentale gezondheid aftakelen. Een groot deel van de bejaarden brengt hun laatste jaren door in een zorginstelling. Het verblijf in een verpleeghuis brengt kosten met zich mee. Dit wordt deels betaald vanuit een eigen bijdrage …
Juridische stappen tegen een erfenis of testament

Testament aanvechten bij onenigheid

Hoewel je altijd de baas bent over je eigen nalatenschap, hoeft dit niet te zeggen dat jouw omgeving het roerend eens is met jouw beslissingen. Het is geen uitzondering dat een testament voor onenigheid in de familie zorgt. In de meeste gevallen voelen mensen zich …

Legitieme portie / kindsdeel opeisen bij een erfenis

Ben jij een ouder verloren, dan heb jij recht op een deel van de erfenis. Als kind heb je een speciale positie in het erfrecht. Deze positie stelt namelijk dat je altijd recht hebt op een legitieme portie, zelfs in het geval van een onterving …
9 Tips bij een testament opstellen

Waterdicht testament opstellen in 9 stappen

Er gaat ooit een tijd komen dat je er niet meer bent. Als die tijd komt, dan moet er iets gebeuren met jouw nalatenschap. Wat er dan gebeurt kun jij zelf bepalen. Welke speciale mensen wil je als erfgenaam benoemen? Zijn er mensen die je …
Zelfgeschreven cocicil als testament zonder notaris

Wat kan je vastleggen in een codicil (testament zonder notaris)?

Een codicil en een testament zijn beide een uiterste wilsbeschikking. Met deze documenten geef je invulling aan jouw nalatenschap. In die zin lijken een codicil en een testament redelijk op elkaar. Toch is er een duidelijk verschil tussen een codicil en een notarieel testament. Allereerst …
Fonds op naam oprichten bij de notaris

Fonds op naam oprichten voor een goed doel

Een fonds op naam is een relatief jong begrip binnen het erfrecht. Een fonds op naam is ideaal voor mensen die vermogen nalaten aan een goed doel en daarbij zekerheid willen dat het geld naar hun idee besteed wordt. Bij een reguliere schenking of legaat …
Hoe erfenis verdelen binnen een samengesteld gezin?

Hoe kan je de erfenis verdelen in een samengesteld gezin?

Binnen een samengesteld gezin liggen de familiebanden anders dan bij een ‘regulier’ gezin. Hoewel er gevoelsmatig sprake kan zijn van hecht gezin, liggen de biologische verhoudingen toch anders. Dat lijdt in het geval van erfenissen tot complexe situaties. Want hebben jouw stiefkinderen net zoveel recht …

Hoe kan je een kind onterven?

Je ziet het steeds vaker, ouders die kind of kinderen onterven. Vroeger werd dit nog als gênant beschouwd, maar tegenwoordig is kinderen onterven taboe meer. Tegenwoordig zijn de familiebanden sowieso een stuk losser. Denk aan scheidingen, LAT-relaties en samengestelde gezinnen. Ben jij – om wat …