NALATEN

Aan het eind van een mensenleven heb je vermogen en bezittingen opgebouwd. Na jouw overlijden wordt jouw bezit volgens het erfrecht eerlijk verdeeld aan de erfgenamen. Maar wat als je wilt afwijken van het reguliere erfrecht? In een testament kun je tot in detail bepalen hoe jouw nalatenschap wordt verdeeld. Het opstellen van een testament komt met de nodige juridische vraagstukken en termen. De onderstaande artikelen geven uitleg bij de belangrijkste onderwerpen.

Hoe wordt de erfenis verdeeld volgens de wettelijke verdeling?

Erfenis verdelen volgens wettelijke verdeling

Als iemand overlijdt, moet de erfenis worden verdeeld. Dit kan op verschillende manieren, waaronder de wettelijke verdeling. De wettelijke verdeling is een regeling die in de wet is opgenomen en van toepassing is als er geen testament is opgemaakt of …
Welke onderdelen moet je behandelen in je digitale nalatenschap voor na overlijden

Hoe geef je invulling aan je digitale nalatenschap?

De digitale nalatenschap verwijst naar al het digitale bezit van een persoon, zoals online accounts, social media-profielen, foto’s en documenten, na hun overlijden. Deze digitale bezittingen kunnen net zo belangrijk zijn als fysieke bezittingen, en het is daarom van belang …
Wat staat er in de akte van verdeling bij een erfenis

Wat staat er in een akte van verdeling?

Een akte van verdeling is een document dat wordt opgesteld bij de verdeling van een erfenis. In de akte wordt vastgelegd wie de erfgenamen zijn en in welke verhouding zij de erfenis zullen ontvangen. De akte bevat ook informatie over …
Kind uitsluiten van erfenis door onterving

4 minder pijnlijke alternatieven voor een kind onterven

Tegenwoordig zijn hechte familiebanden steeds minder vanzelfsprekend. Zaken als LAT-relaties, scheidingen of ontervingen zijn al lang geen taboe meer. Dit neemt niet weg dat een kind onterven flink pijnlijk kan zijn. Je zal er bij de notaris maar achter komen …
Eigen bijdrage voor verpleeghuis minimaliseren door spaargeld te verminderen

5 Manieren om de eigen bijdrage voor het verpleeghuis te verlagen

De laatste jaren van een mensenleven kan de lichamelijke en mentale gezondheid aftakelen. Een groot deel van de bejaarden brengt hun laatste jaren door in een zorginstelling. Het verblijf in een verpleeghuis brengt kosten met zich mee. Dit wordt deels …

Wie kan je aanwijzen als erfgenaam als je alleenstaand bent zonder familie?

Volgens de wet verloopt de vererving eerst via de ouders, kinderen en broers en zussen. (tenzij anders staat aangegeven in je testament). Indien je alleenstaand bent zonder kinderen verloopt dat traject anders. In dat geval zijn de broers en zussen …

Hoe kan ik mijn vermogen nalaten aan goede doelen?

Bij het opstellen van een testament denkt men vaak familie of vrienden. Toch zijn er ook mensen die hun vermogen (of een deel daarvan) nalaten aan een goed doel. Zo overwegen mensen zonder kinderen nogal eens om hun vermogen na …

BEKIJK MEER ARTIKELEN

9 Tips bij het opstellen van een waterdicht testament

Wie kiezen als erfgenaam zonder partner of kinderen?

6 slimme belasting-trucs die erfbelasting verlagen

Testament aanpassen of herroepen (intrekken)

Slim vermogen nalaten aan goede doelen

Wat is het verschil tussen een schenking en legaat?

(Familie)bedrijf schenken of nalaten aan kinderen

Mogelijkheden voor belastingvrij schenken in 2022

Gemiddelde kosten voor een levenstestament

Financiële voordelen van een schenking op papier

Recht op vruchtgebruik vastleggen in testament

Testament juridisch aanvechten bij onenigheid

Hoe geef je invulling aan jouw digitale nalatenschap?

Checklist voor een waterdichte boedelbeschrijving

Belastingvrij schenken voor aankoop woning

Erfenis verdelen binnen een samengesteld gezin

Belastingvrij schenken aan goede doelen