Hoe kan je de erfenis verdelen in een samengesteld gezin?

Binnen een samengesteld gezin liggen de familiebanden anders dan bij een ‘regulier’ gezin. Hoewel er gevoelsmatig sprake kan zijn van hecht gezin, liggen de biologische verhoudingen toch anders. Dat lijdt in het geval van erfenissen tot complexe situaties. Want hebben jouw stiefkinderen net zoveel recht op jouw nalatenschap als je eigen kinderen? En wie neemt de leiding bij het verdelen van de erfenis? Dit soort vraagstukken lijdt al snel tot conflicten. In dit artikel geef ik tips over hoe je de erfenis kan verdelen binnen een samengesteld gezin.
 

WELDOENERS IN BEELD

€3.750.000
81%
€10.458
36%

Begin met een officieel testament

Het is niet onbegrijpelijk dat partners met een roze bril naar hun nieuwe gezinssituatie kijken. Sommigen komen net uit een (v)echtscheiding en zijn dolgelukkig met hun samengestelde gezin. Wees waakzaam dat je je niet laat verblinden door de liefde. In het geval van een samengesteld gezin is het nóg belangrijker om zaken zwart op wit te zetten. In zware tijden slaat de vredige dynamiek in zo’n gezin snel om. Een officieel testament voorkomt onduidelijkheden en conflicten . Een testament opmaken gebeurt altijd bij een notaris.

Trouwen heeft grote invloed op je nalatenschap

Verse partners staan al snel te popelen om te trouwen. Vaak beseffen zij op dat moment niet dat dit ingrijpende gevolgen heeft voor de verdeling van de erfenis. Indien je niet getrouwd bent en je heb geen testament, gaan al je bezittingen naar je eigen kinderen. Ben je inmiddels wel getrouwd en heb je nog steeds geen testament, dan gaan alle bezittingen naar je nieuwe partner. Je biologische kinderen hebben recht op hun kindsdeel, maar dit komt pas vrij bij het overlijden van de nieuwe partner. Zo zijn er nog meer complexe situaties denkbaar. Met een testament voorkom je dit soort problemen.

Wat is de beste erfenis verdeling voor een samengesteld gezin?

Banden binnen een samengesteld gezin zijn vaak kwetsbaar

Hoewel een samengesteld gezin prima kan functioneren, gaat er vaak een bewogen periode aan vooraf. Denk aan ruzies, scheidingen, gekwetste kinderen, eenzame ouders, moeilijke nieuwe partners. Binnen de nieuwe gezinssituatie zijn ouder, partner en kinderen enigszins ‘tot elkaar veroordeeld’. Het is mooi om te zien hoe er in zulke complexe situaties toch een hecht gezin kan ontstaan. Dat neemt helaas niet weg dat deze familiebanden zeer fragiel zijn. Bij het overlijden van een van de partners wordt de familieband makkelijk verstoort.

Denk bijvoorbeeld aan een stiefouder die al jaren zonder succes probeert te aarden bij zijn nieuwe stiefkinderen. Na het overlijden van zijn partner voelt de stiefouder niet meer de noodzaak om hier energie in te steken. Of stiefkinderen die na het overlijden van moeder of vader de nieuwe partner niet vertrouwen met de erfenis. 

Testament essentieel bij samengesteld gezin

Heb jij een samengesteld gezin? Dan adviseer ik je om al vroegtijdig na te denken over je nalatenschap. De dood komt soms onverwachts. Met een goed testament voorkom je onduidelijkheid, discussie en ruzie na jouw overlijden. Zaken die van belang zijn:

  • Wie zijn de erfgenamen?
  • Op welke manier wordt mijn bezit verdeeld?
  • Legaten (sieraden, horloges, erfstukken)
  • Wie zorgt voor de afhandeling van de erfenis?
  • Wie regelt de uitvaart?
  • Wie krijgt zeggenschap over mijn kinderen?

BEKIJK MEER ARTIKELEN

9 Tips bij het opstellen van een waterdicht testament

Wie kiezen als erfgenaam zonder partner of kinderen?

6 slimme belasting-trucs die erfbelasting verlagen

Testament aanpassen of herroepen (intrekken)

Slim vermogen nalaten aan goede doelen

Wat is het verschil tussen een schenking en legaat?

(Familie)bedrijf schenken of nalaten aan kinderen

Mogelijkheden voor belastingvrij schenken in 2022

Gemiddelde kosten voor een levenstestament

Financiële voordelen van een schenking op papier

Recht op vruchtgebruik vastleggen in testament

Testament juridisch aanvechten bij onenigheid

Hoe geef je invulling aan jouw digitale nalatenschap?

Checklist voor een waterdichte boedelbeschrijving

Belastingvrij schenken voor aankoop woning

Erfenis verdelen binnen een samengesteld gezin

Belastingvrij schenken aan goede doelen