Legitieme portie / kindsdeel opeisen bij een erfenis

Ben jij een ouder verloren, dan heb jij recht op een deel van de erfenis. Als kind heb je een speciale positie in het erfrecht. Deze positie stelt dat je altijd recht hebt op een legitieme portie. Wat je precies erft is situatieafhankelijk. Er zijn verschillende mogelijke scenario’s.
 

Erven als kind zonder testament

Als er geen testament is opgesteld, dat komt alleen de eigen familie in aanmerking voor de erfenis. Als kind ben je samen met de echtgenoot en geregistreerd partner de eerste erfgenaam. Als kind heb je recht op het kindsdeel. Dit deel ontvang je alleen niet direct. Het deel gaat eerst naar de langstlevende andere ouder. De erfenis wordt dan omgezet naar een geld bedrag. Om dit uit te leggen geven we een voorbeeld:

Legitieme portie berekenen

Je hebt een gezin van twee kinderen. In dit geval zijn er bij het overlijden drie erfgenamen. Namelijk de echtgenoot en de twee kinderen. Zij hebben allemaal recht op een gelijk deel. Stel er is 100.000 te verdelen, dan komt dit neer op 33.333 per persoon. De echtgenoot ontvangt de volledige 100.000 euro. Pas als deze zelf komt te overlijden, ontvangen de kinderen hun deel. Of het deel wat er nog van over is. In sommige gevallen is een groot deel van de erfenis opgemaakt door de langstlevende.

Kindsdeel of legitieme portie opeisen bij een erfenis

Erven als kind mét testament

Nu kan het zo zijn dat in het testament een andere verdeling is aangegeven. Dan wordt deze verdeling aangehouden. Indien gewenst, kan bijvoorbeeld het kindsdeel direct na het overlijden van de eerste ouder worden uitgekeerd. Als het kind in het testament is onterft, dan behoudt zij alsnog het recht op de legitieme portie. In de basis is het erfrecht rechtvaardig. Mocht jij specifieke / afwijkende wensen hebben, is een testament opstellen vereist.

Legitieme portie opeisen

Kinderen hebben volgens de wet een speciale positie in het erfrecht. Zij zullen altijd het recht behouden op hun zogenaamde legitieme portie. Als een ouder een kind onterft in een testament, dan kan hij of zij alsnog dit gedeelde opeisen. De legitieme portie bestaat enkel uit geld. Het onterfde kind kan dit geld pas opeisen als de langstlevende partner/echtgenoot is overleden. Dit geld ook voor een partner waarmee de overledene samenwoonde en een samenlevingsovereenkomst had.