6 slimme belastingtrucs die erfbelasting ontwijken

Wanneer iemand komt te overlijden, kan er erfbelasting verschuldigd zijn over de erfenis die wordt ontvangen door de erfgenamen. Deze belasting kan oplopen tot wel 20% of zelfs meer, afhankelijk van de hoogte van de erfenis en de relatie tussen de overledene en de erfgenamen. Gelukkig zijn er manieren om deze belasting te verminderen of zelfs helemaal te vermijden. Hieronder vind je een aantal manieren om erfbelasting te besparen:
 

WELDOENERS IN BEELD

€3.750.000
81%
€10.458
36%

1. Gebruik vrijstellingen voor erfbelasting

Elke erfgenaam heeft recht op een vrijstelling van erfbelasting. Deze vrijstelling is afhankelijk van de relatie tussen de overledene en de erfgenaam. Zo hebben echtgenoten en geregistreerde partners een hoge vrijstelling en betalen zij pas erfbelasting over het bedrag dat de vrijstelling overschrijdt. Ook kinderen hebben een vrijstelling, zij het een lager bedrag dan partners. Door goed gebruik te maken van de vrijstellingen kun je de erfbelasting aanzienlijk verminderen.

2. Belastingvrij schenken bij leven

Als je tijdens leven al schenkt, vermindert dit de omvang van je nalatenschap en dus ook de erfbelasting die verschuldigd is. Het is mogelijk om belastingvrij te schenken tot een bepaald bedrag per jaar. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld jaarlijks belastingvrij schenken aan hun kinderen, en kunnen grootouders dit doen aan hun kleinkinderen. Door op deze manier te schenken, kunnen erfgenamen mogelijk erfbelasting besparen. Ook is het mogelijk om eenmalig een grote schenking te doen, waarbij je een hoger bedrag kunt schenken zonder daarover erfbelasting te betalen. Deze mogelijkheid is echter beperkter en afhankelijk van de relatie tussen de schenker en de ontvanger.

3. bespaar erfbelasting met bedrijfsopvolgingsregeling

Voor ondernemers geldt een speciale regeling: de bedrijfsopvolgingsregeling. Hierdoor kan de erfbelasting bij overdracht van een onderneming binnen de familie flink worden verminderd. Dit komt omdat de waarde van de onderneming wordt verminderd met een gedeelte dat vrijgesteld is van erfbelasting. Hierdoor kan de erfbelasting op de onderneming flink afnemen, soms zelfs tot nul. Voorwaarde is wel dat de onderneming minstens vijf jaar in handen is van de familie en dat de onderneming voldoende werkgelegenheid biedt. Ook moet er voldoende eigen vermogen zijn. Daarnaast zijn er nog andere voorwaarden en regels waar je aan moet voldoen om gebruik te kunnen maken van deze regeling.

4. Maak gebruik van de ANBI-status

Als je geld schenkt aan een goed doel met een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)-status, dan kun je mogelijk erfbelasting besparen. Organisaties met een ANBI-status zijn vrijgesteld van erfbelasting, dus als je een deel van je nalatenschap nalaat aan een ANBI, hoeven je erfgenamen over dat deel geen erfbelasting te betalen. Je kunt er ook voor kiezen om tijdens leven te schenken aan een ANBI, waarbij je eenmalig of periodiek belastingvoordeel kunt krijgen. Er zijn wel voorwaarden waaraan de ANBI moet voldoen om deze status te krijgen en te behouden.

5. Testament opstellen

Door een testament op te stellen kun je zelf bepalen wie welke delen van de nalatenschap krijgt. Dit kan helpen om de erfbelasting te verminderen. Zo kun je bijvoorbeeld een legaat opnemen in je testament, waarbij je een specifiek bedrag of goed aan iemand nalaat. Dit bedrag of goed wordt dan afgetrokken van de nalatenschap, waardoor er minder overblijft waarover erfbelasting betaald moet worden. Ook kun je in je testament een erfstelling opnemen, waarbij je bepaalt wie welke delen van de nalatenschap krijgt en hoeveel erfbelasting er daarover betaald moet worden. Het is wel belangrijk om je testament regelmatig te laten controleren en eventueel aan te passen aan veranderende omstandigheden, zoals een nieuwe relatie of de geboorte van kinderen of kleinkinderen.

6. Overlijdensrisicoverzekering afsluiten

Als je een overlijdensrisicoverzekering afsluit, krijgen je nabestaanden bij jouw overlijden een uitkering. Deze uitkering wordt niet gezien als een erfenis en daarom hoeft er geen erfbelasting over betaald te worden. Het is wel belangrijk om te kijken of de hoogte van de uitkering voldoende is om de kosten na jouw overlijden te kunnen dekken.

DE GOEDKOOPSTE UITVAARTVERZEKERING

Een mooie uitvaart moet nooit een financiële strop voor jouw nabestaanden worden. Het afsluiten van een uitvaartverzekering wil je beslist niet te lang uitstellen. Met onze handige vergelijktool vind jij binnen 5 seconden de goedkoopste uitvaartverzekering. Vergelijk verzekeraars en voorkom een bittere nasmaak rondom jouw overlijden.

Een testament is meer dan erfbelasting besparen

Het is ook belangrijk om te onthouden dat erfbelasting niet de enige reden moet zijn om keuzes te maken over je nalatenschap. Het is belangrijk om goed na te denken over wie je welke delen van je nalatenschap wilt nalaten en wat de gevolgen daarvan zijn voor je erfgenamen en jezelf. Soms kan het verstandiger zijn om erfgenamen een hogere erfbelasting te laten betalen om bijvoorbeeld de continuïteit van een bedrijf te waarborgen of om de verhoudingen tussen erfgenamen gelijk te houden.

Daarom is het altijd verstandig om een integrale afweging te maken van alle relevante factoren en belangen, en om goed te laten informeren over de mogelijkheden en consequenties. Zo kun je ervoor zorgen dat je nalatenschap op een zorgvuldige en verantwoorde manier wordt afgewikkeld en dat je erfgenamen niet onnodig veel erfbelasting hoeven te betalen.

 

BEKIJK MEER ARTIKELEN

9 Tips bij het opstellen van een waterdicht testament

Wie kiezen als erfgenaam zonder partner of kinderen?

6 slimme belasting-trucs die erfbelasting verlagen

Testament aanpassen of herroepen (intrekken)

Slim vermogen nalaten aan goede doelen

Wat is het verschil tussen een schenking en legaat?

(Familie)bedrijf schenken of nalaten aan kinderen

Mogelijkheden voor belastingvrij schenken in 2022

Gemiddelde kosten voor een levenstestament

Financiële voordelen van een schenking op papier

Recht op vruchtgebruik vastleggen in testament

Testament juridisch aanvechten bij onenigheid

Hoe geef je invulling aan jouw digitale nalatenschap?

Checklist voor een waterdichte boedelbeschrijving

Belastingvrij schenken voor aankoop woning

Erfenis verdelen binnen een samengesteld gezin

Belastingvrij schenken aan goede doelen