Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een document dat aangeeft hoe de nalatenschap van een overledene verdeeld moet worden. Het kan ook bepalen wie de erfgenamen zijn en welke rechten en plichten zij hebben met betrekking tot de nalatenschap. Als de overledene een testament heeft opgesteld, zal de verklaring van erfrecht de bepalingen van dat testament weergeven. Als er geen testament is, zal de verklaring van erfrecht worden bepaald aan de hand van de wet en kan het bepalen wie de wettelijke erfgenamen zijn en hoe de nalatenschap verdeeld moet worden. De verklaring van erfrecht kan ook informatie bevatten over hoe eventuele schulden van de overledene betaald moeten worden en hoe de nalatenschap beheerd moet worden.
 

WELDOENERS IN BEELD

€3.750.000
81%
€10.458
36%

Wat staat er in een verklaring van erfrecht?

Een notaris kan betrokken zijn bij het opstellen of uitvoeren van een verklaring van erfrecht als de overledene voor hun overlijden een testament heeft opgesteld. In een testament kan de overledene aangeven wie hun erfgenaam(en) zijn en hoe hun nalatenschap verdeeld moet worden. De notaris kan helpen bij het opstellen van het testament en ervoor zorgen dat het aan de wettelijke eisen voldoet. Als de overledene geen testament heeft opgesteld, kan de notaris ook betrokken zijn bij het bepalen van de erfgenamen volgens de wet en het verdelen van de nalatenschap.

Verklaring van erfrecht zonder testament

Als iemand een testament heeft opgesteld, zal de verklaring van erfrecht de bepalingen van dat testament weergeven. Als er geen testament is, zal de verklaring van erfrecht worden bepaald aan de hand van de wet en kan het bepalen wie de wettelijke erfgenamen zijn en hoe de nalatenschap verdeeld moet worden.

 

BEKIJK MEER ARTIKELEN

9 Tips bij het opstellen van een waterdicht testament

Wie kiezen als erfgenaam zonder partner of kinderen?

6 slimme belasting-trucs die erfbelasting verlagen

Testament aanpassen of herroepen (intrekken)

Slim vermogen nalaten aan goede doelen

Wat is het verschil tussen een schenking en legaat?

(Familie)bedrijf schenken of nalaten aan kinderen

Mogelijkheden voor belastingvrij schenken in 2022

Gemiddelde kosten voor een levenstestament

Financiële voordelen van een schenking op papier

Recht op vruchtgebruik vastleggen in testament

Testament juridisch aanvechten bij onenigheid

Hoe geef je invulling aan jouw digitale nalatenschap?

Checklist voor een waterdichte boedelbeschrijving

Belastingvrij schenken voor aankoop woning

Erfenis verdelen binnen een samengesteld gezin

Belastingvrij schenken aan goede doelen