Wanneer moet je een erfenis beneficiair aanvaarden?

In de meeste gevallen bestaat een erfenis uit vermogen en goederen. Het kan echter voorkomen dat een erfenis een negatief effect op de nabestaanden heeft. Denk bijvoorbeeld aan grote schulden of een huis dat ‘onder water’ staat. Daarom kun je een erfenis ‘zuiver’ of ‘beneficiair’ aanvaarden. In dit artikel behandelen we de verschillen tussen zuiver en beneficiair aanvaarden van een erfenis.

WELDOENERS IN BEELD

€3.750.000
81%
€10.458
36%

Erfenis zuiver aanvaarden

Zuivere aanvaarding van een erfenis houdt in dat je als erfgenaam alle goederen en schulden erft. Daarbij ben je ook aansprakelijk voor bestaande schulden, mits die er zijn. Dat betekent dat schuldeisers van de overledene bij jou kunnen aankloppen voor het openstaande bedrag. Met de baten komen duidelijk ook de lasten. Daarom is het nooit slim om een erfenis op vertrouwen te aanvaarden. Denk hier goed over na. Wanneer de schulden mogelijk groter zijn dan de bezittingen, of je heb geen inzicht in de financiële situatie van de overledene, is het aan te raden om de erfenis beneficiair te aanvaarden. Daarmee ben je als ontvanger beter beschermd tegen eventuele schulden.

Hoe werkt beneficiair aanvaarden?

In het geval van beneficiaire aanvaarding ben je niet aansprakelijk wanneer er meer schulden dan bezittingen zijn. Dit noem je ook wel de erfenis aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Je moet dan aan een aantal formaliteiten voldoen. Allereerst moet je een boedelbeschrijving maken en deze deponeren bij een notaris. Een boedelbeschrijving geeft inzicht in de bezittingen en schulden van de overledene.

Erfenis met schulden beneficiair aanvaarden

3 maanden bedenktijd

Als erfgenaam kun je niet te lang treuzelen met het aanvaarden van de erfenis. Eventuele schuldeisers willen namelijk graag weten waar ze aan toe zijn. Op de dag van overlijden gaat de bedenktermijn van 3 maanden in. Vanaf dat moment heb je dus exact 3 maanden om een keuze te maken tussen zuivere of beneficiaire aanvaarding. Als je deze termijn laat verstrijken, ga je automatisch akkoord met zuivere aanvaarding van de erfenis. Houd deze termijn dus scherp in de gaten. Voor je het weet ben je aansprakelijk voor andermans schulden.

Minderjarigen erven altijd beneficiair

Het erfrecht beschermd minderjarigen tegen schuldeisers. Erfgenamen jonger dan 18 jaar erven daarom altijd beneficiair. Ook als zij de bedenktermijn van 3 maanden laten verstrijken.

Daad van zuivere aanvaarding

Ga voorzichtig om met de erfenis zolang je nog geen keuze tussen zuivere en beneficiaire aanvaarding heb gemaakt. Het verdelen of verkopen van inboedel geldt als een daad van zuivere aanvaarding. In dat geval kun je niet meer beneficiair aanvaarden (er zijn wel uitzonderingen). Zo kan een op het eerste oog onschuldige daad grote financiële gevolgen hebben. Begin pas met het verdelen van de erfenis zodra alle erfgenamen hun keuze hebben gemaakt.

BEKIJK MEER ARTIKELEN

9 Tips bij het opstellen van een waterdicht testament

Wie kiezen als erfgenaam zonder partner of kinderen?

6 slimme belasting-trucs die erfbelasting verlagen

Testament aanpassen of herroepen (intrekken)

Slim vermogen nalaten aan goede doelen

Wat is het verschil tussen een schenking en legaat?

(Familie)bedrijf schenken of nalaten aan kinderen

Mogelijkheden voor belastingvrij schenken in 2022

Gemiddelde kosten voor een levenstestament

Financiële voordelen van een schenking op papier

Recht op vruchtgebruik vastleggen in testament

Testament juridisch aanvechten bij onenigheid

Hoe geef je invulling aan jouw digitale nalatenschap?

Checklist voor een waterdichte boedelbeschrijving

Belastingvrij schenken voor aankoop woning

Erfenis verdelen binnen een samengesteld gezin

Belastingvrij schenken aan goede doelen