3 manieren om de waarde van een woning in de erfenis te bepalen

Wanneer iemand overlijdt en een woning achterlaat, kan de waardebepaling van deze woning in de nalatenschap een belangrijk onderdeel zijn van het afhandelen van de erfenis. De waarde van een woning kan namelijk van invloed zijn op de hoogte van de erfenis en de verdeling daarvan. Daarnaast heeft de waardebepaling van de woning wellicht invloed op de hoogte van de erfbelasting. In deze tekst zullen we ingaan op hoe de waardebepaling van een woning in een nalatenschap tot stand komt.

WELDOENERS IN BEELD

€3.750.000
81%
€10.458
36%

Hoe bepaal je de waarde van een woning?

Allereerst is het belangrijk om te weten dat er verschillende methoden zijn om de waarde van een woning te bepalen. In het geval van een nalatenschap kan het van belang zijn om de waarde te bepalen op het moment van overlijden, maar het kan ook zijn dat er gekeken wordt naar de actuele waarde van de woning op het moment dat de erfenis wordt afgewikkeld. Het hangt af van de afspraken die zijn gemaakt in het testament en/of de wet- en regelgeving.

1. Woningwaarde bepalen door taxatie

Een van de methoden om de waarde van een woning te bepalen is door middel van een taxatie. Een taxateur komt dan langs om de woning te bekijken en beoordeelt onder andere de staat van onderhoud, de ligging en het aantal vierkante meters. Vervolgens wordt op basis van deze bevindingen een waarde bepaald. Het is verstandig om bij het inschakelen van een taxateur te kijken naar diens kwalificaties en ervaring.

2. Woningwaarde bepalen door vergelijking

Een andere methode om de waarde van een woning te bepalen is door middel van een vergelijking met vergelijkbare woningen die recent verkocht zijn in de buurt. Dit wordt ook wel de vergelijkingsmethode genoemd. Er wordt dan gekeken naar de vraagprijzen van vergelijkbare woningen en hoeveel deze uiteindelijk hebben opgebracht. Op basis daarvan kan een waarde worden bepaald voor de woning in kwestie.

3. Woningwaarde bepalen met mogelijke huuropbrengst

Een derde methode om de waarde van een woning te bepalen is de huurwaarde-kapitalisatie-methode. Hierbij wordt gekeken naar de huurprijs die de woning zou kunnen opbrengen en hoeveel kapitaal er nodig zou zijn om deze huurprijs te kunnen genereren. Aan de hand hiervan kan dan een waarde worden bepaald.

Testament leidend bij waardebepaling woning

Bij de waardebepaling van een woning in een nalatenschap is het van belang om de afspraken die zijn gemaakt in het testament en/of de wet- en regelgeving goed in acht te nemen. Zo kan het zijn dat er een bepaalde peildatum is afgesproken waarop de waarde van de woning moet worden bepaald. Ook kan het zijn dat er rekening gehouden moet worden met bepaalde schulden of leningen die nog op de woning rusten.

Naast het bepalen van de waarde van de woning op zichzelf, is het ook van belang om te kijken naar de eventuele hypotheek die nog op de woning rust. Als deze hoger is dan de waarde van de woning, dan is er sprake van een restschuld. Deze restschuld kan van invloed zijn op de hoogte van de erfenis en de verdeling daarvan. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat er ook fiscale aspecten verbonden zijn aan de waardebepaling van een woning in een nalatenschap. Zo kan het zijn dat er erfbelasting betaald moet worden over de woning en dat de hoogte van deze belasting afhankelijk is van de waarde van de woning.

Waardebepaling is een complex proces

Tot slot is het belangrijk om te benadrukken dat de waardebepaling van een woning in een nalatenschap een complex proces kan zijn. Het kan dan ook verstandig zijn om hulp in te schakelen van een notaris of een advocaat die gespecialiseerd is in erfrecht. Deze expert kan u helpen bij het bepalen van de waarde van de woning en u adviseren over hoe u het beste kunt handelen in uw specifieke situatie. Daarbij is het goed om te benadrukken dat de waardebepaling van een woning in een nalatenschap maatwerk is.

Tekst loopt verder onder deze producten

⭐⭐⭐⭐ (4.0/5)

ABC van erven & nalaten

€19,50

⭐⭐⭐⭐⭐ (4.7/5)

Voorkom ruzie bij de kist

€25,95

⭐⭐⭐⭐⭐ (4.8/5)

Slim nalaten & schenken

€24,95

⭐⭐⭐⭐ (4.3/5)

Wat laat ik na?

€20,00

Marktwaarde van een woning in de erfenis

Een van de belangrijkste aspecten bij de waardebepaling van een woning in een nalatenschap is het bepalen van de marktwaarde van de woning. Dit is de waarde die de woning zou hebben als deze op de markt zou worden verkocht. Om deze waarde te bepalen, wordt er vaak een taxatie uitgevoerd door een erkende taxateur. Deze taxateur zal de woning grondig onderzoeken en onder andere kijken naar de bouwkundige staat, de ligging, de grootte en de gebruikte materialen. Op basis hiervan zal hij of zij een rapport opstellen waarin de marktwaarde van de woning wordt vastgesteld.

Waarderapport in plaats van taxatie

Een andere manier om de waarde van een woning in een nalatenschap te bepalen is door gebruik te maken van een waarderapport. Dit is een rapport waarin de waarde van de woning wordt bepaald op basis van een aantal gegevens, zoals de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt, de grootte van de woning en het bouwjaar. Een waarderapport kan een goedkoper alternatief zijn voor een taxatie, maar het kan wel minder nauwkeurig zijn dan een taxatie.

Waarde van woning bepalend voor erfbelasting

Wanneer de waarde van de woning is bepaald, moet deze worden opgenomen in de aangifte erfbelasting. Dit is een verplichte aangifte die moet worden ingediend bij de Belastingdienst wanneer iemand een erfenis ontvangt. De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van de waarde van de erfenis en de relatie tussen de overledene en de erfgenaam.

Nieuwe eigenaar van de woning

Als de woning onderdeel is van de erfenis, moet er ook worden bepaald wie de woning uiteindelijk krijgt. Dit kan bijvoorbeeld worden vastgelegd in een testament, maar als er geen testament is, geldt de wettelijke verdeling. Hierbij gaat de woning in eerste instantie naar de langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner en daarna naar de kinderen.

Deskundige begeleiding bij het bepalen van de woningwaarde

Kortom, de waardebepaling van een woning in een nalatenschap is een complex proces waarbij rekening moet worden gehouden met verschillende factoren. Het is dan ook verstandig om hulp in te schakelen van een notaris of advocaat die gespecialiseerd is in erfrecht. Door een goede waardebepaling en duidelijke afspraken te maken, kan voorkomen worden dat er onenigheid ontstaat tussen nabestaanden over de afwikkeling van de nalatenschap.

BEKIJK MEER ARTIKELEN

9 Tips bij het opstellen van een waterdicht testament

Wie kiezen als erfgenaam zonder partner of kinderen?

6 slimme belasting-trucs die erfbelasting verlagen

Testament aanpassen of herroepen (intrekken)

Slim vermogen nalaten aan goede doelen

Wat is het verschil tussen een schenking en legaat?

(Familie)bedrijf schenken of nalaten aan kinderen

Mogelijkheden voor belastingvrij schenken in 2022

Gemiddelde kosten voor een levenstestament

Financiële voordelen van een schenking op papier

Recht op vruchtgebruik vastleggen in testament

Testament juridisch aanvechten bij onenigheid

Hoe geef je invulling aan jouw digitale nalatenschap?

Checklist voor een waterdichte boedelbeschrijving

Belastingvrij schenken voor aankoop woning

Erfenis verdelen binnen een samengesteld gezin

Belastingvrij schenken aan goede doelen