Wat is een AWBZ clausule in het testament?

Een AWBZ clausule heeft betrekking op de eigen bijdrage voor langdurige zorg. Denk bijvoorbeeld aan mensen in een verpleeghuis, gehandicapten of terminaal zieken. In Nederland wordt de eigen bijdrage voor deze zorgkosten berekend naar draagkracht. Welvarende mensen betalen dus meer eigen bijdrage dan mensen met minder vermogen. Met een relatief hoge eigen bijdrage kan de oorspronkelijke erfenis snel krimpen. Erflaters en erfgenamen vinden dit lang niet altijd rechtvaardig. Dit geldt was namelijk bedoeld voor de nabestaanden, niet voor de zorgverlener. Met een AWBZ clausule in je testament kun je dergelijke situaties voorkomen.
 

WELDOENERS IN BEELD

€3.750.000
81%
€10.458
36%

Langdurige zorg laat de nalatenschap krimpen

Stel, jij heb je hele leven hard gewerkt. Als echte familieman heb je en flink koophuis en een goedgevulde spaarrekening. Je bent pas 56, maar de gedachte dat je dit kan nalaten aan je 4 dochters geeft je een gerust gevoel. Dan wordt je plotseling getroffen door een allesverwoestende hersenbloeding. Je raakt gedeeltelijk verlamd, verliest je spraakvermogen en beland in een rolstoel. Gelukkig leef je in een zorgstaat en kan je terecht bij een instelling voor intensieve zorg. Door het koophuis en de spaarrekening is de eigen bijdrage met 2300 euro relatief hoog. Je bent invalide, maar gelukkig niet terminaal. Naar verwachting leef jij nog zo’n 15 jaar. In totaal bedraagt de eigen bijdrage dus : 2300 x 12 maanden x 15 jaar = 414.000 euro.

Erfgenamen zijn machteloos zonder AWBZ regeling

Er wordt dus ruim 4 ton uit eigen zak betaald voor de langdurige zorg. Daarmee krimpt het eigen vermogen en dus ook de nalatenschap. Volgens het Nederlands erfrecht komt de erfenis pas vrij na het overlijden van de langstlevende ouder. In deze situatie staan de 4 dochters dus machteloos aan de zijlijn. Zij zullen de komende jaren toekijken terwijl een flink deel van de erfenis verdampt. Gelukkig kan je erfgenamen beschermen tegen dit soort vervelende situaties. Laat een waterdicht testament opstellen bij de notaris.

Bescherm de erfenis met een AWBZ clausule

Volgens het Nederlands erfrecht is de erfenis pas opeisbaar na het overleiden van de erflater. Met een AWBZ clausule in het testament wordt de erfenis eerder opeisbaar, indien er sprake is van langdurige zorg. In de eerder geschetste situatie, hadden de 4 dochters hun erfdeel ontvangen zodra vader in het verpleeghuis belandde. Met het vervroegd opeisen van de erfenis krimpt het eigen vermogen van de erflater. Een lager eigen vermogen resulteert in een lagere eigen bijdrage. Op de lange termijn zal de hulpbehoevende dus ook minder zorgkosten betalen. Dit heeft dus voor zowel erflater als erfgenaam financiële voordelen.

Een levenstestament biedt houvast

Bij het onverwachts aftakelen van de gezondheid liggen problemen op de loer. Mensen in een slechte mentale of fysieke toestand zijn niet altijd in staat om zelf belangrijke beslissingen te nemen. De vader die een allesverwoestende hersenbloeding kreeg is een uitstekend voorbeeld. Wat gebeurt er met zijn koophuis? Wie neemt beslissingen over zijn behandeling? Wat gebeurt er met de erfenis? Met een levenstestament anticipeer je op dit soort vervelende situaties. In een levenstestament geef je bepaalde familieleden een volmacht tot belangrijke beslissingen.

BEKIJK MEER ARTIKELEN

9 Tips bij het opstellen van een waterdicht testament

Wie kiezen als erfgenaam zonder partner of kinderen?

6 slimme belasting-trucs die erfbelasting verlagen

Testament aanpassen of herroepen (intrekken)

Slim vermogen nalaten aan goede doelen

Wat is het verschil tussen een schenking en legaat?

(Familie)bedrijf schenken of nalaten aan kinderen

Mogelijkheden voor belastingvrij schenken in 2022

Gemiddelde kosten voor een levenstestament

Financiële voordelen van een schenking op papier

Recht op vruchtgebruik vastleggen in testament

Testament juridisch aanvechten bij onenigheid

Hoe geef je invulling aan jouw digitale nalatenschap?

Checklist voor een waterdichte boedelbeschrijving

Belastingvrij schenken voor aankoop woning

Erfenis verdelen binnen een samengesteld gezin

Belastingvrij schenken aan goede doelen