Belastingvrij schenken aan goede doelen

Belastingvrij schenken aan goede doelen is een mooie manier om een goed doel te steunen en tegelijkertijd te profiteren van belastingvoordelen. Door een schenking te doen aan een erkend goed doel, kun je als schenker namelijk in aanmerking komen voor verschillende belastingvoordelen. Dat biedt dus financiële voordelen voor zowel het goede doel als de gulle gever. In dit artikel gaan we dieper in op wat belastingvrij schenken inhoudt en hoe het werkt.
 

WELDOENERS IN BEELD

€3.750.000
81%
€10.458
36%

Regelgeving rondom belastingvrij giften

Om in aanmerking te komen voor belastingvrij schenken, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Ten eerste moet de ontvanger van de schenking een erkend goed doel zijn. Dit betekent dat het goede doel door de Belastingdienst is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI). Goede doelen die als ANBI of SBBI zijn aangemerkt, zijn vrijgesteld van belastingen en heffingen.

Een tweede voorwaarde voor belastingvrij schenken is dat de schenking een gift moet zijn. Dit betekent dat je als schenker geen tegenprestatie mag verwachten voor de schenking. Een gift kan bijvoorbeeld een geldbedrag zijn, maar ook goederen of andere zaken die van waarde zijn. Als de schenking een gift is, dan kan deze mogelijk belastingvrij worden geschonken.

Een derde voorwaarde is dat je als schenker moet kunnen aantonen dat de schenking een gift is. Dit kun je bijvoorbeeld doen door een schriftelijke overeenkomst op te stellen waarin de voorwaarden van de schenking worden vastgelegd. In deze overeenkomst moet onder meer worden vermeld wat de hoogte van de schenking is, aan welk goed doel deze wordt geschonken en wat de datum van de schenking is.

Belasting besparen met schenking

Als je aan deze voorwaarden voldoet, dan kun je in aanmerking komen voor belastingvrij schenken. Dit betekent dat je als schenker geen schenkbelasting hoeft te betalen over de schenking. Daarnaast kun je als schenker mogelijk in aanmerking komen voor een belastingaftrek. Dit is het geval als je in een jaar meer dan 1% van je drempelinkomen schenkt aan erkende goede doelen. Het drempelinkomen is het totale inkomen minus aftrekposten. Het bedrag dat je boven deze drempel schenkt, mag je dan van je belastbare inkomen aftrekken. Dit kan een aanzienlijk belastingvoordeel opleveren.

Voordelen periodieke schenking

Naast belastingvoordelen kan belastingvrij schenken aan goede doelen ook andere voordelen hebben. Zo kun je bijvoorbeeld als schenker ervoor kiezen om periodiek te schenken aan een goed doel. Dit betekent dat je gedurende een bepaalde periode regelmatig een schenking doet aan het goede doel. Als je minimaal vijf jaar lang periodiek schenkt, dan kun je als schenker in aanmerking komen voor een periodieke giftenaftrek. Dit betekent dat je de schenking volledig mag aftrekken van je belastbare inkomen, zonder dat hier een drempel aan verbonden is.

Controleer de status van het goede doel

Een periodieke schenking kan vooral interessant zijn voor mensen die jaarlijks een groot bedrag aan een goed doel willen schenken. Door periodiek te schenken en gebruik te maken van de periodieke giftenaftrek, kan het belastingvoordeel aanzienlijk zijn. Als je overweegt om een schenking te doen aan een goed doel, is het belangrijk om je goed te laten informeren over de mogelijkheden en voorwaarden. Niet alle goede doelen zijn namelijk automatisch erkend als ANBI of SBBI. Daarnaast is het belangrijk om goed te kijken naar de voorwaarden die gelden voor belastingvrij schenken en de belastingvoordelen die hieraan verbonden zijn.

Schenking is meer dan alleen belastingvoordeel

Tot slot is het belangrijk om te beseffen dat belastingvrij schenken aan goede doelen niet alleen financiële voordelen heeft, maar ook een bijdrage kan leveren aan maatschappelijke doelen. Door een schenking te doen aan een goed doel, kun je bijvoorbeeld bijdragen aan het verbeteren van de gezondheidszorg, het beschermen van het milieu of het ondersteunen van mensen die het moeilijk hebben. Door bewust te kiezen voor een goed doel dat past bij jouw persoonlijke interesses en overtuigingen, kun je niet alleen financieel voordeel behalen, maar ook een waardevolle bijdrage leveren aan een betere wereld.

BEKIJK MEER ARTIKELEN

9 Tips bij het opstellen van een waterdicht testament

Wie kiezen als erfgenaam zonder partner of kinderen?

6 slimme belasting-trucs die erfbelasting verlagen

Testament aanpassen of herroepen (intrekken)

Slim vermogen nalaten aan goede doelen

Wat is het verschil tussen een schenking en legaat?

(Familie)bedrijf schenken of nalaten aan kinderen

Mogelijkheden voor belastingvrij schenken in 2022

Gemiddelde kosten voor een levenstestament

Financiële voordelen van een schenking op papier

Recht op vruchtgebruik vastleggen in testament

Testament juridisch aanvechten bij onenigheid

Hoe geef je invulling aan jouw digitale nalatenschap?

Checklist voor een waterdichte boedelbeschrijving

Belastingvrij schenken voor aankoop woning

Erfenis verdelen binnen een samengesteld gezin

Belastingvrij schenken aan goede doelen