5 Financiële voordelen van schenken op papier

Een financiële schenking is een mooie manier om familie of vrienden te helpen. Helaas is niet al ons vermogen direct beschikbaar voor een schenking. Zo zit een groot deel van ons vermogen vaak ‘vast’ in stenen of aandelen. Dat lijdt tot de vreemde situatie waarin je wel degelijk vermogen heb, maar het technisch gezien niet direct kan schenken. Over het algemeen is men niet bereid om het huis of de aandelen te verkopen. In dat geval is een schenking op papier een mooie uitkomst. In dit artikel geef ik toelichting bij de belangrijkste vraagstukken rondom een schenking op papier.
 

WELDOENERS IN BEELD

€3.750.000
81%
€10.458
36%

Schuld met uitstel van betaling

Een eenvoudige schenking is om uiteenlopende redenen niet altijd handig. Een schenking op papier is eigenlijk een verkapte schenking. Een papieren schenking laat je vastleggen in een schenkingsakte bij de notaris. Je schenkt een X bedrag op papier, om dit vervolgens direct weer terug te lenen van de ontvanger (vaak betreft het kinderen). Zo is jouw eigen vermogen binnen 1 dag veranderd in een lening. Na jouw overlijden wordt de resterende schuld netjes afgelost vanuit je nalatenschap.

Schenkbelasting bij een papieren schenking

Uiteraard moet je ook bij een papieren schenking belasting betalen. Bij het berekenen van schenkbelasting wordt er onderscheid gemaakt in 3 groepen, ieder met hun eigen belastingtarief. Raadpleeg de belastingdienst voor de meest recente tarieven. Gelukkig zijn er ook bij papieren schenkingen mogelijkheden tot belastingvrij schenken. Zo genieten ouders van de volgende vrijstellingen:

  • Jaarlijks €5.667,-
  • Eenmalig €27.231,-
  • Eenmalig € 106.671 voor de aankoop van eigen woning
    (tarief 2022)

Belasting verlagen met schenking op papier

Veel ouders doen een schenking op papier aan hun kinderen met het oog op de erfbelasting. De kinderen mogen na het overlijden van vader en moeder de openstaande ‘schuld’ aftrekken van de erfenis. De erfenis wordt kleiner, waardoor er minder erfbelasting wordt betaald. Bijkomend voordeel is dat ook het eigen vermogen van de ouders krimpt. Daardoor valt ook de vermogensbelasting (box 3) lager uit.

Voordelen en nadelen van schenking op papier

6% Rente verplicht bij een schenking op papier

De belastingdienst ziet een schenking op papier als een schuld. Het verschil tussen een gift en een schuld zit hem in de rente. Daarom is het bij een papieren schenking verplicht om minimaal 6% rente betalen aan de ontvanger. Het voordeel is dat ouders zo automatisch meer vermogen kunnen overbrengen naar hun kinderen.

Bewijs van betaling is essentieel

Deze rente moet ook daadwerkelijk ieder jaar betaald worden. Het is niet toegestaan om de rente boven op de hoofdsom te verrekenen. Voor de belastingdienst is het van belang om bewijs van deze betalingen te hebben. Indien de betalingen niet zwart op wit staan, is er een kans dat de belastingdienst de schenking op papier niet erkend. Dit kan resulteren in het alsnog moeten betalen van erfbelasting. Helaas heeft de papieren schenking niet het beoogde effect gehad.

BEKIJK MEER ARTIKELEN

9 Tips bij het opstellen van een waterdicht testament

Wie kiezen als erfgenaam zonder partner of kinderen?

6 slimme belasting-trucs die erfbelasting verlagen

Testament aanpassen of herroepen (intrekken)

Slim vermogen nalaten aan goede doelen

Wat is het verschil tussen een schenking en legaat?

(Familie)bedrijf schenken of nalaten aan kinderen

Mogelijkheden voor belastingvrij schenken in 2022

Gemiddelde kosten voor een levenstestament

Financiële voordelen van een schenking op papier

Recht op vruchtgebruik vastleggen in testament

Testament juridisch aanvechten bij onenigheid

Hoe geef je invulling aan jouw digitale nalatenschap?

Checklist voor een waterdichte boedelbeschrijving

Belastingvrij schenken voor aankoop woning

Erfenis verdelen binnen een samengesteld gezin

Belastingvrij schenken aan goede doelen