Kindsdeel opeisen bij opname verzorgingshuis

Wanneer een ouder naar een verzorgingshuis gaat, kan dit grote gevolgen hebben voor de erfenis en de verdeling daarvan. Het is dan ook belangrijk om te weten hoe het kindsdeel vroegtijdig opgeëist kan worden in een dergelijke situatie. In deze tekst zullen we uitleggen wat het kindsdeel precies inhoudt en welke stappen genomen moeten worden om het kindsdeel op te eisen wanneer een ouder vroegtijdig naar een verzorgingshuis gaat.
 

WELDOENERS IN BEELD

€3.750.000
81%
€10.458
36%

Wat is het kindsdeel?

Allereerst is het belangrijk om te weten wat het kindsdeel precies inhoudt. Het kindsdeel is het deel van de erfenis waar een kind recht op heeft wanneer een ouder overlijdt. Dit is in Nederland vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Het kindsdeel bedraagt de helft van het erfdeel waar het kind recht op zou hebben gehad wanneer er geen testament was opgesteld. Het kindsdeel is dus een wettelijk recht en kan niet worden uitgesloten in een testament.

Verzorgingshuis heeft impact op de erfenis

Wanneer een ouder vroegtijdig naar een verzorgingshuis gaat, kan dit gevolgen hebben voor de erfenis en de verdeling daarvan. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er kosten verbonden zijn aan het verzorgingshuis en dat deze kosten eerst betaald moeten worden voordat de erfenis verdeeld kan worden. Het kan ook zo zijn dat de ouder besluit om de woning te verkopen om de kosten van het verzorgingshuis te kunnen betalen. Dit kan gevolgen hebben voor de erfenis en de verdeling daarvan.

Kindsdeel niet direct opeisbaar

Als kind heb je recht op het kindsdeel van de erfenis, ook wanneer een ouder naar een verzorgingshuis gaat. Het is echter niet zo dat je dit kindsdeel direct kunt opeisen. Om het kindsdeel op te eisen moet er eerst een verklaring van erfrecht worden opgesteld. Deze verklaring van erfrecht is een document waarin staat wie de erfgenamen zijn en wat hun rechten zijn. Dit document wordt opgesteld door een notaris en is nodig om de erfenis te kunnen verdelen.

Onverkochte woning vormt vaak struikelblok

Het kan voorkomen dat er geen geld is om het kindsdeel uit te betalen. In dat geval kan het kindsdeel worden omgezet in een geldlening. Dit betekent dat het kindsdeel pas wordt uitbetaald zodra er voldoende geld beschikbaar is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de woning verkocht is of wanneer er andere bezittingen zijn die verkocht kunnen worden om de kosten van het verzorgingshuis te betalen.

Legitieme portie opeisen bij verhuizing naar verpleeghuis

Het is belangrijk om te weten dat het kindsdeel ook opgeëist kan worden wanneer een ouder nog leeft en in een verzorgingshuis verblijft. Het is dan mogelijk om een beroep te doen op de legitieme portie. Dit is een wettelijk recht waarbij een kind aanspraak kan maken op de helft van het wettelijk erfdeel. Het gaat hierbij dus om de helft van het erfdeel waar het kind recht op zou hebben gehad wanneer er geen testament was opgesteld. Om aanspraak te maken op de legitieme portie is het belangrijk om te weten of er sprake is van een testament en wat de inhoud van dit testament is. Wanneer er sprake is van een testament, kan het zo zijn dat het kindsdeel is uitgesloten of dat er andere afspraken zijn gemaakt over de verdeling van de erfenis. In dat geval kan het moeilijker zijn om aanspraak te maken op de legitieme portie.

Vroegtijdig handelen blijkt vaak essentieel

Als kind is het belangrijk om op tijd actie te ondernemen wanneer een ouder naar een verzorgingshuis gaat. Het is verstandig om zo snel mogelijk contact op te nemen met een notaris om de mogelijkheden te bespreken. De notaris kan helpen bij het opstellen van de verklaring van erfrecht en kan advies geven over de verdeling van de erfenis. Het is ook mogelijk om een advocaat in de arm te nemen die gespecialiseerd is in erfrecht. Deze advocaat kan helpen bij het opstellen van een brief waarin aanspraak wordt gemaakt op het kindsdeel of de legitieme portie.

BEKIJK MEER ARTIKELEN

9 Tips bij het opstellen van een waterdicht testament

Wie kiezen als erfgenaam zonder partner of kinderen?

6 slimme belasting-trucs die erfbelasting verlagen

Testament aanpassen of herroepen (intrekken)

Slim vermogen nalaten aan goede doelen

Wat is het verschil tussen een schenking en legaat?

(Familie)bedrijf schenken of nalaten aan kinderen

Mogelijkheden voor belastingvrij schenken in 2022

Gemiddelde kosten voor een levenstestament

Financiële voordelen van een schenking op papier

Recht op vruchtgebruik vastleggen in testament

Testament juridisch aanvechten bij onenigheid

Hoe geef je invulling aan jouw digitale nalatenschap?

Checklist voor een waterdichte boedelbeschrijving

Belastingvrij schenken voor aankoop woning

Erfenis verdelen binnen een samengesteld gezin

Belastingvrij schenken aan goede doelen