Wanneer moet de erfbelasting betaald worden?

Als een dierbare overlijdt, moet er vaak veel geregeld worden. Naast het regelen van de uitvaart, het opzeggen van abonnementen en het verdelen van de bezittingen, moet er ook vaak erfbelasting worden betaald. Dit is belasting die moet worden betaald over de erfenis die je ontvangt. Maar wat is nu precies de wettelijke termijn waarbinnen je erfbelasting moet aangeven bij de Belastingdienst? Allereerst is het belangrijk om te weten dat erfbelasting een complexe materie is en dat het daarom verstandig kan zijn om een belastingadviseur in te schakelen. De Belastingdienst heeft weliswaar veel informatie beschikbaar, maar het kan prettig zijn om hier persoonlijk advies over te krijgen.
 

WELDOENERS IN BEELD

€3.750.000
81%
€10.458
36%

Wettelijke termijn voor aangifte erfbelasting

De termijn voor het doen van de aangifte erfbelasting is in Nederland in de meeste gevallen 8 maanden na het overlijden van de erflater. Het is belangrijk om deze termijn in acht te nemen, omdat anders mogelijk een boete kan worden opgelegd. In bepaalde gevallen kan het mogelijk zijn om uitstel te krijgen voor het doen van de aangifte erfbelasting, bijvoorbeeld als er nog onduidelijkheid bestaat over de hoogte van de nalatenschap.

Uitstel aanvragen voor erfbelasting

Mocht het niet lukken om binnen zes maanden na het overlijden de aangifte erfbelasting te doen, dan kun je uitstel aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als er nog onduidelijkheid bestaat over de hoogte van de erfenis. Je kunt maximaal vijf maanden uitstel krijgen. Het is wel belangrijk om dit uitstel tijdig aan te vragen en goed te onderbouwen waarom dit nodig is.

Boete bij te late aangifte erfbelasting

Als je te laat bent met het doen van de aangifte erfbelasting, dan riskeer je een boete. De hoogte van de boete is afhankelijk van hoeveel te laat je bent. Ben je bijvoorbeeld één maand te laat, dan bedraagt de boete 1% van het te betalen bedrag aan erfbelasting. Ben je drie maanden te laat, dan is de boete 3%. En ben je meer dan zes maanden te laat, dan bedraagt de boete maar liefst 10% van het te betalen bedrag aan erfbelasting. Het is daarom belangrijk om de aangifte erfbelasting op tijd te doen. Mocht dit om wat voor reden dan ook niet lukken, vraag dan tijdig uitstel aan om een boete te voorkomen.

Hoe exacte erfbelasting berekenen?

Om de erfbelasting te berekenen, moet je eerst de hoogte van de erfenis vaststellen. Dit doe je door alle bezittingen en schulden op te tellen. Hierbij kun je denken aan geld op bankrekeningen, beleggingen, onroerend goed en eventuele schulden, zoals een hypotheek of lening. Vervolgens bepaal je wie de erfgenamen zijn en welk deel van de erfenis zij ontvangen. De hoogte van de erfbelasting hangt af van verschillende factoren, zoals de hoogte van de erfenis en de relatie tussen de overledene en de erfgenaam. Zo betalen partners en kinderen bijvoorbeeld minder erfbelasting dan kleinkinderen, broers/zussen en overige erfgenamen.

Conclusie rondom erfbelasting betalen

Kortom, de wettelijke termijn waarbinnen je erfbelasting moet aangeven bij de Belastingdienst is zes maanden na het overlijden van de persoon van wie je de erfenis ontvangt. Het is belangrijk om tijdig te beginnen met het regelen van de erfbelasting en eventueel uitstel aan te vragen als dit nodig is. Als je te laat bent met het doen van de aangifte erfbelasting, riskeer je een boete. De hoogte van de boete is afhankelijk van hoeveel te laat je bent. Bij het berekenen van de erfbelasting moet je rekening houden met verschillende factoren, zoals de hoogte van de erfenis, de relatie tussen de overledene en de erfgenaam en eventuele vrijstellingen. Het kan verstandig zijn om een belastingadviseur in te schakelen om je te helpen bij het regelen van de erfbelasting.

 

BEKIJK MEER ARTIKELEN

9 Tips bij het opstellen van een waterdicht testament

Wie kiezen als erfgenaam zonder partner of kinderen?

6 slimme belasting-trucs die erfbelasting verlagen

Testament aanpassen of herroepen (intrekken)

Slim vermogen nalaten aan goede doelen

Wat is het verschil tussen een schenking en legaat?

(Familie)bedrijf schenken of nalaten aan kinderen

Mogelijkheden voor belastingvrij schenken in 2022

Gemiddelde kosten voor een levenstestament

Financiële voordelen van een schenking op papier

Recht op vruchtgebruik vastleggen in testament

Testament juridisch aanvechten bij onenigheid

Hoe geef je invulling aan jouw digitale nalatenschap?

Checklist voor een waterdichte boedelbeschrijving

Belastingvrij schenken voor aankoop woning

Erfenis verdelen binnen een samengesteld gezin

Belastingvrij schenken aan goede doelen