Checklist voor een waterdichte boedelbeschrijving

Het maken van een boedelbeschrijving is een belangrijke stap in het proces van het afwikkelen van een erfenis. Een boedelbeschrijving is een gedetailleerde beschrijving van alle bezittingen en schulden van de overledene, en het is van cruciaal belang om een eerlijke en rechtvaardige verdeling van de erfenis te garanderen. In dit artikel zullen we bespreken wat een boedelbeschrijving inhoudt en hoe je er een kunt maken.
 

WELDOENERS IN BEELD

€3.750.000
81%
€10.458
36%

Wie is verantwoordelijk voor de boedelbeschrijving?

Een boedelbeschrijving maken is geen eenvoudige taak en vereist veel aandacht en nauwkeurigheid. Het is de verantwoordelijkheid van de executeur van het testament om deze taak uit te voeren. De executeur is de persoon die door de overledene is aangewezen om zijn of haar laatste wil uit te voeren. Als er geen testament is, kan de kantonrechter een executeur aanstellen.

Inventariseren bezittingen van de overledene

De eerste stap bij het maken van een boedelbeschrijving is het inventariseren van alle bezittingen van de overledene. Dit omvat alles van onroerend goed en auto’s tot meubels, sieraden en huishoudelijke artikelen. Het is belangrijk om een gedetailleerde lijst te maken van elk item en het bijbehorende serienummer, indien van toepassing. Als er items zijn die niet in de eigendom van de overledene zijn, zoals geleende of gehuurde spullen, moeten deze ook worden opgenomen in de lijst.

Inventariseren schulden van de overledene

Naast de bezittingen moet ook een overzicht worden gemaakt van de schulden van de overledene. Dit omvat alles van hypotheekschulden en creditcardschulden tot openstaande rekeningen voor nutsvoorzieningen en andere facturen. Het is belangrijk om te weten hoeveel schulden er zijn, zodat deze kunnen worden verrekend met de bezittingen van de overledene.

Taxateur bepaalt de waarde van bezittingen

Zodra de lijst met bezittingen en schulden is opgesteld, moeten de waarden van de bezittingen worden bepaald. Dit kan inhouden dat er taxateurs worden ingeschakeld om de waarde van onroerend goed en andere waardevolle items te bepalen. Voor minder waardevolle items kan een schatting van de waarde voldoende zijn. Het is belangrijk om de waarde van elke bezitting zo nauwkeurig mogelijk te bepalen, zodat de verdeling van de erfenis eerlijk kan worden uitgevoerd.

Boedelbeschrijving biedt overzicht

Naast het opstellen van de lijst van bezittingen en schulden, moet ook de locatie van elk item worden opgenomen in de boedelbeschrijving. Dit omvat niet alleen de fysieke locatie van het item, maar ook waar het zich bevindt op het moment van het opstellen van de boedelbeschrijving. Dit kan handig zijn als sommige items later worden gevonden, of als er discussie ontstaat over wie welke items heeft ontvangen.

Papieren zorgen voor een waterdichte boedelbeschrijving

Het is ook belangrijk om een kopie van elke factuur, bankafschrift, hypotheekovereenkomst en andere relevante documentatie te bewaren. Deze documenten kunnen helpen bij het bepalen van de waarde van de bezittingen en het verifiëren van de schulden van de overledene. Door het verzamelen van deze documentatie, kan de executeur van het testament ervoor zorgen dat de boedelbeschrijving zo volledig mogelijk is. Een boedelbeschrijving maken kan enige tijd in beslag nemen, afhankelijk van de complexiteit van de erfenis en de omvang van de bezittingen en schulden. Het is belangrijk om geduldig te zijn en ervoor te zorgen dat de boedelbeschrijving zo nauwkeurig en compleet mogelijk is.

Tekst loopt verder onder deze producten

⭐⭐⭐⭐ (4.0/5)

ABC van erven & nalaten

€19,50

⭐⭐⭐⭐⭐ (4.7/5)

Voorkom ruzie bij de kist

€25,95

⭐⭐⭐⭐⭐ (4.8/5)

Slim nalaten & schenken

€24,95

⭐⭐⭐⭐ (4.3/5)

Wat laat ik na?

€20,00

Boedelbeschrijving delen met ergenamen

Eenmaal voltooid, moet de boedelbeschrijving worden verstrekt aan alle erfgenamen en schuldeisers van de overledene. Erfgenamen hebben het recht om de boedelbeschrijving te bekijken en eventuele bezwaren in te dienen. Als er bezwaren worden ingediend, moeten deze zo snel mogelijk worden aangepakt om eventuele vertragingen in het afwikkelen van de erfenis te voorkomen.

Excecuteur testamentair of professional inschakelen?

Het is belangrijk om te onthouden dat het maken van een boedelbeschrijving niet de enige taak is van de executeur van het testament. De executeur is verantwoordelijk voor het afwikkelen van de gehele erfenis, inclusief het betalen van de schulden van de overledene, het indienen van belastingaangiften en het verdelen van de bezittingen onder de erfgenamen. Het is daarom belangrijk om een executeur te kiezen die bekwaam en betrouwbaar is. In sommige gevallen kan het inhuren van een professional zoals een notaris, advocaat of belastingadviseur nuttig zijn bij het maken van een boedelbeschrijving en het afwikkelen van de erfenis. Deze professionals hebben vaak de nodige expertise en ervaring om ervoor te zorgen dat alles correct en volgens de wet wordt uitgevoerd.

BEKIJK MEER ARTIKELEN

9 Tips bij het opstellen van een waterdicht testament

Wie kiezen als erfgenaam zonder partner of kinderen?

6 slimme belasting-trucs die erfbelasting verlagen

Testament aanpassen of herroepen (intrekken)

Slim vermogen nalaten aan goede doelen

Wat is het verschil tussen een schenking en legaat?

(Familie)bedrijf schenken of nalaten aan kinderen

Mogelijkheden voor belastingvrij schenken in 2022

Gemiddelde kosten voor een levenstestament

Financiële voordelen van een schenking op papier

Recht op vruchtgebruik vastleggen in testament

Testament juridisch aanvechten bij onenigheid

Hoe geef je invulling aan jouw digitale nalatenschap?

Checklist voor een waterdichte boedelbeschrijving

Belastingvrij schenken voor aankoop woning

Erfenis verdelen binnen een samengesteld gezin

Belastingvrij schenken aan goede doelen