Vader of moeder met dementie heeft testament veranderd

In de basis is iedereen natuurlijk de baas over zijn of haar nalatenschap. Het leven is veranderlijk. Nieuwe vriendschappen, geboortes, sterfgevallen, ruzies en scheidingen horen er allemaal bij. Gelukkig kan je een testament wijzigen zo vaak je maar wil. Maar hoe zit dat wanneer iemand niet meer bij vol verstand is? Bijvoorbeeld bij een dementerende vader of moeder die zonder overleg het testament heeft veranderd. In dit artikel leg ik uit wat je in zo’n situatie kan doen.
 

WELDOENERS IN BEELD

€3.750.000
81%
€10.458
36%

Notaris controleert verplicht wilsbekwaamheid

Helaas zijn er diverse aandoeningen en ziekten die tot dit soort situaties kunnen lijden. Denk bijvoorbeeld aan Alzheimer, beroertes of Korsakov. Wanneer de notaris twijfelt aan de mentale gezondheid van zijn client, moeten zij samen een stappenplan beoordeling wilsbekwaamheid doorlopen. Dit betekent dat de client zelfstandig (zonder ondersteuning van familie) een aantal vragen moet beantwoorden bij een onafhankelijk collega notaris. De collega notaris zet zijn bevindingen in het dossier. Bij twijfel kan er een specialistisch arts benaderd worden.

Mag iemand met dementie een testament aanpassen?

Zo’n beoordeling van wilsbekwaamheid is redelijk waterdicht bij serieuze probleemgevallen. Maar hoe doeltreffend is deze werkwijze bij de twijfelgevallen? Mensen met de ziekte van Alzheimer zijn daar een perfect voorbeeld van. Dementie komt niet van maandag op dinsdag. Het is een lang proces van mentale aftakeling. Daarbij zijn er altijd heldere en minder heldere dagen. Een dementerend persoon is niet per definitie wilsonbekwaam. Dat is echt afhankelijk per situatie.

Vader of moeder met dementie heeft testament gewijzigd

Dementerend persoon gooit testament om

In de praktijk kan dat dus betekenen dat een dementerend persoon gewoon zijn of haar testament mag wijzigen. Overleg met familie, vrienden of bewindvoerders is absoluut niet verplicht. Onverwachte wijzigingen in een testament leiden vaak tot vervelende situaties. Zo kunnen erfgenamen plotseling minder of geen erfenis meer ontvangen.

Juridische stappen tegen wijzigingen in het testament

Dit soort situaties lijdt niet zelden tot juridische procedures. Nabestaanden voelen zich benadeeld en wijten dat aan de geestelijke gesteldheid van de overledene. Vaak wordt de dienstdoende notaris verantwoordelijk gehouden. In dat geval kan je juridisch bezwaar maken tegen het testament. Als achteraf kan worden aangetoond dat de testauteur wél wilsonbekwaam bij het aanpassen van het testament, worden de wijzigingen ontbonden. Het laatst bekende testament vóór de (achteraf onrechtmatige) wijzigingen wordt dan rechtsgeldig.

 

BEKIJK MEER ARTIKELEN

9 Tips bij het opstellen van een waterdicht testament

Wie kiezen als erfgenaam zonder partner of kinderen?

6 slimme belasting-trucs die erfbelasting verlagen

Testament aanpassen of herroepen (intrekken)

Slim vermogen nalaten aan goede doelen

Wat is het verschil tussen een schenking en legaat?

(Familie)bedrijf schenken of nalaten aan kinderen

Mogelijkheden voor belastingvrij schenken in 2022

Gemiddelde kosten voor een levenstestament

Financiële voordelen van een schenking op papier

Recht op vruchtgebruik vastleggen in testament

Testament juridisch aanvechten bij onenigheid

Hoe geef je invulling aan jouw digitale nalatenschap?

Checklist voor een waterdichte boedelbeschrijving

Belastingvrij schenken voor aankoop woning

Erfenis verdelen binnen een samengesteld gezin

Belastingvrij schenken aan goede doelen