Wie kan je aanwijzen als erfgenaam als je alleenstaand bent zonder familie?

Volgens de wet verloopt de vererving eerst via de ouders, kinderen en broers en zussen. (tenzij anders staat aangegeven in je testament). Indien je alleenstaand bent zonder kinderen verloopt dat traject anders. In dat geval zijn de broers en zussen de eerste erfgenamen. Dat wil niet zeggen dat broers en zussen wettelijk recht hebben op jouw erfenis. Alleen partner of kinderen kunnen jouw erfenis wettelijk claimen. Zonder partner of kinderen ben je zo vrij als een vogel als het gaat om nalaten.

WELDOENERS IN BEELD

€3.750.000
81%
€10.458
36%

Aan wie nalaten zonder kinderen of familie?

Een testament opstellen doe je officieel bij de notaris. De invulling bepaal je helemaal zelf. Uiteindelijk ben alleen jij de baas over je eigen nalatenschap.  Als je geen partner, kinderen of familie heb of je wilt hen – om wat voor reden dan ook – niet als erfgenaam opnemen, zijn er diverse andere opties. Sommige mensen besluiten bijvoorbeeld om enkel de jongste generatie uit de familie een schenking te doen. Vaak met het doel om meer financiële zekerheid op te bouwen. Uiteraard kan je ook kiezen voor vrienden, kennissen, buren of die lieve zuster uit het verzorgingstehuis. Alles is mogelijk. Houd wel in je achterhoofd dat alle erfgenamen 30 tot 40 procent erfbelasting betalen.

Wie in testament zonder partner of kinderen

Geen erfgenamen? Denk ook aan goede doelen

Bij het ontbreken van partner, kinderen of familie bieden goede doelen vaak uitkomst. Het is mogelijk om goede doelen als erfgenaam op te nemen in jouw testament. Op die manier kan je zelf bepalen waar jouw vermogen beland. Kies een goed doel dat jouw naar het hart staat. Bijkomend voordeel is dat goede doelen geen erfbelasting betalen, zolang zij beschikken over de ANBI status.

Houd rekening met de toekomst

Het aanwijzen van een erfgenaam lijkt soms makkelijker dan het is. Zo is het bijvoorbeeld niet altijd handig om iemand te kiezen die ouder is dan jij. De kans is aannemelijk dat hij of zij eerder overlijdt dan jijzelf. Dat zorgt voor bochten in het testament.

Met een testament ontzorg je nabestaanden

Het verdelen van de erfenis kan een lastige klus zijn. Zeker als de overledene geen partner en kinderen heeft. In dat geval moet de erfenis verdeeld worden onder de resterende (verre) familieleden. Het is niet uitzonderlijk dat een erfenis verdeeld moet worden onder tientallen achternichten en -neven. Soms hebben mensen geen vast woonadres of zijn geëmigreerd. Besef dat dit een flinke last kan zijn voor nabestaanden of de testamentair executeur. Denk goed na over je testament. Dit voorkomt onnodig uitzoekwerk en discussies.

BEKIJK MEER ARTIKELEN

9 Tips bij het opstellen van een waterdicht testament

Wie kiezen als erfgenaam zonder partner of kinderen?

6 slimme belasting-trucs die erfbelasting verlagen

Testament aanpassen of herroepen (intrekken)

Slim vermogen nalaten aan goede doelen

Wat is het verschil tussen een schenking en legaat?

(Familie)bedrijf schenken of nalaten aan kinderen

Mogelijkheden voor belastingvrij schenken in 2022

Gemiddelde kosten voor een levenstestament

Financiële voordelen van een schenking op papier

Recht op vruchtgebruik vastleggen in testament

Testament juridisch aanvechten bij onenigheid

Hoe geef je invulling aan jouw digitale nalatenschap?

Checklist voor een waterdichte boedelbeschrijving

Belastingvrij schenken voor aankoop woning

Erfenis verdelen binnen een samengesteld gezin

Belastingvrij schenken aan goede doelen