TESTAMENT

Aan het eind van een mensenleven heb je vermogen en bezittingen opgebouwd. Na jouw overlijden wordt jouw bezit volgens het erfrecht eerlijk verdeeld aan de erfgenamen. Maar wat als je wilt afwijken van het reguliere erfrecht? In een testament kun je tot in detail bepalen hoe jouw nalatenschap wordt verdeeld. Het opstellen van een testament komt met de nodige juridische vraagstukken en termen. De onderstaande artikelen geven uitleg bij de belangrijkste onderwerpen.

Gemiddelde kosten testament en levenstestament opmaken

Gemiddelde kosten bij een testament opstellen

Aan een testament opstellen zijn uiteraard kosten verbonden. Maar welke kosten kun je precies verwachten bij een notarieel testament? Hoe worden de notariskosten precies opgebouwd en aan welke bedragen moet je dan denken? Dit is grotendeels afhankelijk van het type testament dat je laat opstellen …
Wat zijn de rechten en plichten van een testamentair executeur

Rechten en plichten van de executeur testamentair

De executeur testamentair is een belangrijke rol bij het afhandelen van een nalatenschap. In de volksmond wordt deze rol simpelweg ‘de executeur’ genoemd. De executeur wordt in het testament van de overledene aangewezen als verantwoordelijke voor het uitvoeren van de nalatenschap. Met andere woorden: De …
9 Tips bij een testament opstellen

Waterdicht testament opstellen in 9 stappen

Er gaat ooit een tijd komen dat je er niet meer bent. Als die tijd komt, dan moet er iets gebeuren met jouw nalatenschap. Wat er dan gebeurt kun jij zelf bepalen. Welke speciale mensen wil je als erfgenaam benoemen? Zijn er mensen die je …
Zelfgeschreven cocicil als testament zonder notaris

Wat kan je vastleggen in een codicil (testament zonder notaris)?

Een codicil en een testament zijn beide een uiterste wilsbeschikking. Met deze documenten geef je invulling aan jouw nalatenschap. In die zin lijken een codicil en een testament redelijk op elkaar. Toch is er een duidelijk verschil tussen een codicil en een notarieel testament. Allereerst …
Fonds op naam oprichten bij de notaris

Fonds op naam oprichten voor een goed doel

Een fonds op naam is een relatief jong begrip binnen het erfrecht. Een fonds op naam is ideaal voor mensen die vermogen nalaten aan een goed doel en daarbij zekerheid willen dat het geld naar hun idee besteed wordt. Bij een reguliere schenking of legaat …

Vader of moeder met dementie heeft testament veranderd

In de basis is iedereen natuurlijk de baas over zijn of haar nalatenschap. Het leven is veranderlijk. Nieuwe vriendschappen, geboortes, sterfgevallen, ruzies en scheidingen horen er allemaal bij. Gelukkig kan je een testament wijzigen zo vaak je maar wil. Maar hoe zit dat wanneer iemand …

BEKIJK MEER ARTIKELEN

9 Tips bij het opstellen van een waterdicht testament

Wie kiezen als erfgenaam zonder partner of kinderen?

6 slimme belasting-trucs die erfbelasting verlagen

Testament aanpassen of herroepen (intrekken)

Slim vermogen nalaten aan goede doelen

Wat is het verschil tussen een schenking en legaat?

(Familie)bedrijf schenken of nalaten aan kinderen

Mogelijkheden voor belastingvrij schenken in 2022

Gemiddelde kosten voor een levenstestament

Financiële voordelen van een schenking op papier

Recht op vruchtgebruik vastleggen in testament

Testament juridisch aanvechten bij onenigheid

Hoe geef je invulling aan jouw digitale nalatenschap?

Checklist voor een waterdichte boedelbeschrijving

Belastingvrij schenken voor aankoop woning

Erfenis verdelen binnen een samengesteld gezin

Belastingvrij schenken aan goede doelen