Mogelijkheden voor belastingvrij schenken in 2023

Een schenking is een geweldige manier om jouw omgeving financieel te steunen. Als jij een schenking doet, moet hierover belasting betaald worden. En dat is toch wel zonde. Maar gelukkig zijn er ook manier om belastingvrij een schenking te kunnen doen. Hier zitten wel een aantal haken en ogen aan. Hieronder vind je alle informatie die je moet weten als je belasting vrij wil schenken.
 

WELDOENERS IN BEELD

€3.750.000
81%
€10.458
36%

Wat is een schenking precies?

We spreken van een schenking als je iets van waarde geeft of ontvangt, waarbij de gever hier niets voor terug hoeft. Bijvoorbeeld als ouders een kind een bedrag geven voor het kopen van een huis. Dit hoeft overigens niet altijd om geld te gaan, het kan ook over goederen gaan. Denk daarbij aan dure sieraden, schilderijen of een huis. Of er over de schenking belasting betaald moet worden, wordt bepaald door de waarde van de schenking. Bij een bedrag is de waarde duidelijk, maar bij goederen is dit minder goed te zien. Er wordt voor de waardebepaling altijd gekeken naar de marktwaarde. Zo kijk je bij een huis bijvoorbeeld naar de WOZ-waarde.

Hoeveel mag ik jaarlijks belastingvrij schenken?

In 2023 mag je iedereen tot een bedrag van €2.418 belastingvrij schenken. Dit kunnen verschillende personen zijn. Als je een bedrag schenkt aan een kind, is dit bedrag hoger. Een kind mag je tot €6.035 belastingvrij schenken. Dit geldt zowel voor kinderen als voor pleegkinderen.

Let op, als ouders wordt je als één schenker gezien. Je kunt dus niet allebei een schenking doen van €6.035. Als je als kind een schenking ontvangt van beide ouders, worden deze door de belastingdienst bij elkaar opgeteld. Over het gedeelte boven de €6,035 moet schenkbelasting betaald worden.

Uitzonderingen op de regel

Er zijn een aantal uitzonderingen op wat hierboven genoemd staat. In sommige gevallen mag je meer dan het maximale bedrag belastingvrij schenken. Bijvoorbeeld als een kind een woning wil kopen, dan mag je als ouder eenmalig een hogere schenking doen. Hetzelfde geldt voor het bekostigen van een verbouwing of een dure studie. Voor deze schenkingen moet wel een vrijstelling worden aangevraagd. Deze vrijstelling kan worden aangevraagd via “Mijn Belastingdienst”. Aangifte schenkbelasting kan vanaf maart 2023.

Eenmalige schenking van ouder aan kind (maximaal €27.231)

Als ouder mag je eenmalig een kind het bedrag van €27.231 (in 2023) schenken. Uiteraard zijn zitten hier een aantal voorwaarden aan verbonden:

 • Het kind (of zijn of haar partner) is tussen de 18 – 40 jaar.
 • Er mag naast de €27.231 geen extra schenking worden gedaan.
 • Het kind, of de partner van, mag niet al eerder een “verhoogde vrijstelling” hebben gebruikt voor een schenking door een ouder. Bijvoorbeeld een schenking voor een woning of studie.

Houdt er rekening mee dat de Belastingdienst ouders als 1 schenker zien. Je kunt niet van beide ouders deze schenking ontvangen. Ook niet als de ouders gescheiden zijn. Daarbij komt dat je maar één keer gebruik maken van een verhoogde vrijstelling voor een schenking van ouders. Hierna kun je dus niet nogmaals aanspraak maken op een belastingvrije schenking voor een woning of studie.

Hoeveel mag ik belastingvrij schenken in 2022

Eenmalige belastingvrije schenking voor een woning (maximaal €106.671)

In 2023 mag je €106.671 belastingvrij schenken voor een woning. Deze belastingvrije schenking mag gebruikt worden voor de aankoop, verbouwing of afbetaling van een woning. Je kunt dit doen aan een kind, maar dat is geen vereiste. Het mag net zo goed een vriend of kennis zijn. De ontvanger hoeft de schenking niet direct uit te geven. Als de schenking in 2022 wordt gegeven, mag de schenking verspreidt worden tot en met 2024. Wel is het belangrijk dat de ontvanger niet ook €6.035 heeft ontvangen. De Belastingdienst telt alle schenkingen namelijk bij elkaar op. Uiteraard zitten ook aan deze schenking een aantal voorwaarden:

 • De ontvanger of diens partner is tussen de 18 en 40 jaar op het moment van de schenking.
 • Er is nog niet eerder gebruikgemaakt van één van de verhoogde vrijstellingen voor een schenking van dezelfde schenker.
 • De schenking wordt gebruik voor het:
  – een eigen woning te kopen, te verbeteren of te onderhouden;
  – een eigenwoningschuld af te lossen;
  – een restschuld van uw verkochte eigen woning af te lossen;
  – rechten van erfpacht, opstal of beklemming van de eigen woning af te kopen.
 • Er moet schriftelijk bewijs zijn dat de schenking werkelijk betaald is.
 • Er moet schriftelijk bewijs zijn dat de schenking in geïnvesteerd in de woning.
 • Er is schriftelijk vastgelegd dat de schenking vervalt indien het geld niet tijdig gebruikt wordt.
 • De schenking moet vóór 31 december 2024 worden gebruikt voor een woning.
 • De ontvanger moet de vrijstelling aanvragen in de aangifte schenkbelasting 2022.
 • Wordt de schenking toch niet vóór 31 december 2024 gebruikt? Dan moet dit verplicht gemeld aan De Belastingdienst.

Belastingvrij schenken voor studie (maximaal €56.724)

Ouders mogen hun kind in 2023 €60.298 belastingvrij schenken om te besteden aan een studie. Ook hier zijn voorwaarden aan verbonden.

 • De studie of opleiding kost minstens € 20.000 per jaar. Hierbij telt het levensonderhoud niet mee.
 • De ontvanger of diens partner is tussen de 18 en 40 jaar op het moment dat de schenking.
 • Er moet bewijs zijn dat de schenking werkelijk is betaald en gebruikt is voor een studie.
 • Er is niet eerder gebruik gemaakt van een “verhoogde vrijstelling” voor een schenking door ouders.

Ook bij deze schenking geldt dat de ouders worden gezien als één schenker. Je kunt dus niet van beide ouders deze schenking ontvangen. Ook niet als de ouders gescheiden zijn. Daarbij komt dat je slechts één keer gebruik maken van een verhoogde vrijstelling voor een schenking van ouders. Je kunt hierna dus niet nogmaals een belastingvrije schenking doen voor een huis of een dure studie.

Schenkbelasting minimaliseren

Een financiële schenking een een mooi gebaar. Uiteraard wil je maximaal genieten van elke euro. Afdragen aan De Belastindienst voelt dan snel als verlies. Met taktisch financiëel beheer kun je flink besparen op de verplichte schenkbelasting. Een financiëel adviseur kan je informeren over de mogelijkheden. De notaris kan jouw schenking zwart op wit zetten in de schenkingsakte.

BEKIJK MEER ARTIKELEN

9 Tips bij het opstellen van een waterdicht testament

Wie kiezen als erfgenaam zonder partner of kinderen?

6 slimme belasting-trucs die erfbelasting verlagen

Testament aanpassen of herroepen (intrekken)

Slim vermogen nalaten aan goede doelen

Wat is het verschil tussen een schenking en legaat?

(Familie)bedrijf schenken of nalaten aan kinderen

Mogelijkheden voor belastingvrij schenken in 2022

Gemiddelde kosten voor een levenstestament

Financiële voordelen van een schenking op papier

Recht op vruchtgebruik vastleggen in testament

Testament juridisch aanvechten bij onenigheid

Hoe geef je invulling aan jouw digitale nalatenschap?

Checklist voor een waterdichte boedelbeschrijving

Belastingvrij schenken voor aankoop woning

Erfenis verdelen binnen een samengesteld gezin

Belastingvrij schenken aan goede doelen